Goddag og farvel

På denne side kan du følge med i nyansættelser og fratrædelser ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Velkommen

Sven Gjedde Sommer er ansat som professor fra den 1. august 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Sven vil have sin daglige gang på Finlandsgade 12.

Velkommen

Alberto Scoma er ansat som lektor fra den 1. august 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Alberto vil have sin daglige gang på Hangøvej 2.

Menglin Chen er ansat som lektor fra den 1. august 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Menglin har fortsat sin daglige gang på Gustav Wieds Vej.

Velkommen

Morten Ambye-Jensen er ansat som adjunkt fra den 1. august 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Morten vil have sin daglige gang på Hangøvej 2.

Velkommen

Lars Nielsen er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Daniel Rötter i sektionen elektro- og computerteknologi. Lars vil have sin daglige gang i Turing på Åbogade 34.

Rasmus Vestergaard er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Daniel Rötter i sektionen elektro- og computerteknologi. Rasmus vil have sin daglige gang i Turing på Åbogade 34.

Jennifer Engel er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Selin Kara i sektionen bioteknologi og kemiteknologi. Jennifer vil have sin daglige gang på  Gustav Wieds Vej.

Alex Cordellier er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Selin Kara i sektionen bioteknologi og kemiteknologi. Alex vil have sin daglige gang på  Gustav Wieds Vej.

Luca Leo Schmermund er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Selin Kara i sektionen bioteknologi og kemiteknologi. Luca vil have sin daglige gang på  Gustav Wieds Vej.

Markus Hobisch er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Selin Kara i sektionen bioteknologi og kemiteknologi. Markus vil have sin daglige gang på Gustav Wieds Vej.

Johannes Liljenhjerte er ny ph.d.-studerende fra den 1. august 2018 ved Jens Vinge Nygaard i sektionen bioteknologi og kemiteknologi. Johannes vil have sin daglige gang på Gustav Wieds Vej.

Farvel

Xihan Chen afslutter sin ansættelse som postdoc ved Institut for Ingeniørvidenskab den 31. juli 2018.

Velkommen

Selin Kara er ansat som lektor fra den 1. juli 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Selin vil have sin daglige gang på Hangøvej 2.

Velkommen

Diego de Freitas Aranha er ansat som adjunkt fra den 1. juli 2018 i sektionen for elektro- og computerteknologi. Diego vil have sin daglige gang i Turing på Katrinebjerg.

Jacopo Catalano er ansat som adjunkt (tenure track) fra den 1. juli 2018 i sektionen for bioteknologi og kemiteknologi. Jacopo vil fortsat have sin gang på Hangøvej 2.

Velkommen

Theis Ajs Kjeldsen er ny maskinmester ved instituttet fra den 11. juni 2018. Theis vil have sin daglige gang i Foulum.

Velkommen

Finn Nielsen er ny tekniker fra den 14. maj 2018. Finn vil have sin daglige gang i Foulum.

Farvel

Kun Zhou afslutter sin ansættelse som postdoc ved Institut for Ingeniørvidenskab fra den 31. maj 2018.

Velkommen

Siva Rama Krishna Prasad Talasila er ny postdoc fra den 1. juni 2018 ved Daniel Enrique Lucani Rötter i sektionen for elektronik og computerteknologi. Siva vil have sin daglige gang på Åbogade 34.

Velkommen

Jannie Knudsen er ny erhvervs-ph.d.-studerende fra den 1. juni 2018 ved Kenny Kataoka Sørensen i sektionen for byggeri og bygningsdesign. Jannie vil have sin daglige gang hos COWI og på Navitas.

Velkommen

Mariam Abdi Noor er ny virksomheds-ph.d.-studerende fra den 1. maj 2018 ved Peter Johansen i sektionen elektro- og computerteknologi. Mariam vil have sin daglige gang hos Region Midt og på Finlandsgade 22.

René Arendt Sørensen er ny erhvervsph.d.-studerende fra den 1. maj 2018 ved Henrik Karstoft i sektionen elektro- og computerteknologi. René vil have sin daglige gang på Finlandsgade 22.

Michele Spasaro er ny ph.d.-studerende fra den 1. maj 2018 ved Domenico Zito i sektionen elektro- og computerteknologi. Michele vil have sin daglige gang på Finlandsgade 22.

79460 / i31