Arbejdsmiljø

På Aarhus Universitet varetages arbejdsmiljø- og sikkerhedsindsatsen af de forskellige parter i AU's Arbejdsmiljøorganisation.

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation består af følgende niveauer:

  • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
  • Arbejdsmiljøudvalg på hovedområdeniveau (FAMU/AAMU)
  • Arbejdsmiljøunderudvalg og -institutudvalg (LAMU)
  • Arbejdsmiljøgrupper (AMG)

Arbejdsmiljøudvalg og grupper ved Institut for Ingeniørvidenskab
Det lokale arbejdsmiljøudvalg og grupper arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed på instituttets forskellige lokaliteter. Nedenfor kan du finde en oversigt over den lokale arbejdsmiljøorganisation.

For at sikre at der en arbejdsmiljørepræsentant på hvert af instituttets adresser, har arbejdsmiljøudvalget udpeget en række rumansvarlige, som har det daglige ansvar for arbejdsmiljøet i de angivne rum.

Arbejdsmiljøopgaverne i instituttet er fordelt mellem den daglige leder, arbejdsmiljøudvalget, repræsentanterne og de rumansvarlige. Du kan finde en oversigt over opgavefordelingen mellem de forskellige arbejdsmiljørepræsentanter ved at klikke på linket nedenfor.

96178 / i31