The Siemens Foundation calls for applications

The Siemens Foundation calls for applications for 2019. The Foundation supports all types of projects within the natural sciences, but has special focus on applications within the elektro technical disciplines.

2018.10.01 | Maria E. Arup Hovmand

Please notice that the information below is in Danish only. If you have any questions, please don't hesitate to contact Maria E. Arup Hovmand at meah@au.dk.


Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Dette skema skal være udfyldt til hver enkelt ansøgning. Ansøgningen skal indeholde den studerendes navn og hvilken særlig effekt, det ansøgte beløb får på det færdige projekt.

Ansøgninger skal sendes til Maria E. Arup Hovmand (meah@au.dk) senest d. 21. november 2018. Herefter vil dekanatet foretage en prioritering og indsende (ca. 5 ansøgninger) til Siemensfonden. Fondens bestyrelse mødes i januar 2019 for at gennemgå alle ansøgninger og tage beslutning om tildeling af årets midler, hvorefter ansøgerne vil modtage svar.  

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter inden for det naturvidenskabelige område. Se mere om Siemensfonden her: http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/siemensfonden/Pages/Default.aspx

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Maria E. Arup Hovmand på meah@au.dk.

Staff
79466 / i31