Ferie og fravær

Registrering af ferie og sygdom
Al ferie og fravær, herunder sygdom, skal registreres i instituttet.

Sygdom
Fravær grundet sygdom og lignende registreres ved at sende en e-mail til eng@au.dk. Ved sygdom skal du desuden sygemelde dig om morgenen på første sygedag til sekretariatet og nærmeste leder. Du skal huske at raskmelde dig igen til eng@au.dk, når du er tilbage på arbejde.

Standardferie
I starten af ferieåret standardregistreres alle medarbejderes optjente almindelige og særlige feriedage automatisk. Ønsker du at afholde ferie udenfor standardferien skal dette aftales med din sektionsleder. Herefter skal du sende en e-mail til eng@au.dk indeholdende godkendelse af ændringen, samt en indikation af hvilke dage du ønsker ændret.
Bemærk: En ændring kan kun ske forud for registrerede dage.

 • 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31)
 • 1 uge i oktober (uge 42)
 • Dagene mellem jul og nytår
 • Resterende dage før påske

De fem særlige feriedage registres som ”standardferie” i uge 7.

Omsorgsdage
Omsorgsdage skal være brugt inden kalenderårets udgang ellers bortfalder de.

Helligdage og fridage

 • Jul: 24., 25. og 26. december
 • Nytårsaften (31. december)
 • Nytårsdag (1. januar)
 • Torsdag og fredag før påske og mandag efter påske
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • Grundlovsdag (5. juni)

Adgang til bygninger, IT og kantiner i ferieperioder
I juli, uge 42, i julen og påsken samt på helligdage vil der være begrænset adgang til instituttets bygninger samt til IT-supporten og kantiner. Husk derfor altid at medbringe adgangskort, så du kan komme ind i bygningerne.

Sommer 2018

Finlandsgade 22

 • Adgang til Edison, Kahn, Codd og Shannon kun med adgangskort i ugerne 28-30. Bemærk at kun hoveddøren til Edison og Shannon er åben fra 8-15 i uge 31.
 • Der afhentes og leveres ikke post i ugerne 28-30.
 • Caféen i Nygaard-bygningen på Finlandsgade er lukket i ugerne 27-33.
 • Der bliver ikke leveret frugt i ugerne 27-32.
 • IT helpdesken på Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.


Foulum

 • Kantinen er lukket i ugerne 29-31.


Hangøvej 2

 • Adgang til Hangøvej 2 kun med adgangskort i ugerne 27-32.
 • Der afhentes og leveres ikke post i ugerne 27-32.
 • Der bliver ikke leveret frugt i ugerne 27-32.
 • IT helpdesken på Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.


Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort i ugerne 29-31.
 • Der afhentes og leveres ikke post i ugerne 29-31.
 • Kantinen er lukket i ugerne 28-31.
 • Der vil ikke blive leveret frugt i ugerne 27–32.
 • IT helpdesken på Navitas er lukket i ugerne 28-31.
79624 / i31