Ferie og fravær

Registrering af ferie og sygdom
Al ferie og fravær, herunder sygdom, skal registreres i instituttet.

Sygdom
Fravær grundet sygdom og lignende registreres ved at sende en e-mail til eng@au.dk. Ved sygdom skal du desuden sygemelde dig om morgenen på første sygedag til sekretariatet og nærmeste leder. Du skal huske at raskmelde dig igen til eng@au.dk, når du er tilbage på arbejde.

Standardferie
I starten af ferieåret standardregistreres alle medarbejderes optjente almindelige og særlige feriedage automatisk. Ønsker du at afholde ferie udenfor standardferien skal dette aftales med din sektionsleder. Herefter skal du sende en e-mail til eng@au.dk indeholdende godkendelse af ændringen, samt en indikation af hvilke dage du ønsker ændret.
Bemærk: En ændring kan kun ske forud for registrerede dage.

 • 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31)
 • 1 uge i oktober (uge 42)
 • Dagene mellem jul og nytår
 • Resterende dage før påske

De fem særlige feriedage registres som ”standardferie” i uge 7.

Omsorgsdage
Omsorgsdage skal være brugt inden kalenderårets udgang ellers bortfalder de.

Helligdage og fridage

 • Jul: 24., 25. og 26. december
 • Nytårsaften (31. december)
 • Nytårsdag (1. januar)
 • Torsdag og fredag før påske og mandag efter påske
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • Grundlovsdag (5. juni)

Adgang til bygninger, IT og kantiner i ferieperioder
I juli, uge 42, i julen og påsken samt på helligdage vil der være begrænset adgang til instituttets bygninger samt til IT-supporten og kantiner. Husk derfor altid at medbringe adgangskort, så du kan komme ind i bygningerne.

Uge 42 2018

For perioden 15.-19. oktober 2018:

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, Codd, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • Receptionen er lukket (lokale E100).
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Caféen i Nygaard-bygningen er lukket.


Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.


Navitas

 • Kantinen er lukket.
 • IT-helpdesken er lukket.
79624 / i31