Finlandsgade 10-12

Til og fra Finlandsgade 10-12

Find vej
Finlandsgade 10
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5110

 

Find vej
Finlandsgade 12
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5112

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser på P-pladsen bag bygningen. Bemærk at porten låses kl. 16. Det er desuden muligt at parkere på Føtex´ parkeringsplads ved Åbogade eller langs Katrinebjergvej og Finlandsgade.

Cykler parkeres ved cykelparkering i gården.

Adgang til bygningerne

Adgang
Porten er åben hverdage fra kl. 7.50 - 16.00. Adgang til bygning 5110 sker gennem foyer’en. Adgang til instituttets lokaler sker med nøglechip. Adgang til bygning 5112 sker med nøgle.

For eksterne er der opsat ringklokke i begge bygninger.


Nøgle og nøglechip

Nøglechip og nøgle bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek, ebs@ase.au.dk.

Ved ansættelsens ophør returneres nøgle og chip til Emma Bonde Stanek.

Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk. Ved presserende opgaver kan du ringe på tlf. 8715 0539.

IT-support

IT-support
IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk

Print
Der er opstillet printer/scanner/kopimaskine i printerrummet i Finlandsgade 10 og 12. Udbringning af print-papir sker fra IT-kontoret.

Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Kaffe
Du kan finde kaffemaskinen til ansatte i køkkenet på Finlandsgade 12.


Frugt
Medarbejdere, som er fast tilknyttet bygningerne, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet på Finlandsgade 12.

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
Du kan finde kontorartikler til ansatte i skabene over for sofagruppen før køkkenet i Finlandsgade 12.


Post og kurer
Der er ikke post postomdeling og afhentning på adressen. Indgående post kommer til Finlandsgade 22, hvor også udgående post kan afleveres i receptionen lokale 100.


Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Finlandsgade 8.


Genbrugspapir
Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i printerrummet. Der er sat sække op til formålet.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

121520 / i31