Finlandsgade 22

Til og fra Finlandsgade 22

Find vej
Finlandsgade 22
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5125


Oversigtskort


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser rundt om Edison og Shannon. Det er desuden muligt at parkere på Føtex´ parkeringsplads ved Åbogade eller langs Katrinebjergvej og Finlandsgade.

Cykler parkeres ved cykelparkering i gården bag Edison og Shannon.

Adgang til bygningerne

Adgang
Hovedindgangene til bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte Ann Høgh Mikkelsen på ahm@ase.au.dk.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og nøglekort bestilles hos og udleveres af Ann Høgh Mikkelsen.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til Ann Høgh Mikkelsen.

Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk. Ved presserende opgaver kan du ringe på tlf. 8715 0539.

IT-support

IT-support
IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk

Print
Der er opstillet 5 HP A4 farveprintere i Edison bygningen. Derudover er der et antal Xerox maskiner, der kan kopiere/printe/scanne. Udbringning af print-papir sker fra IT-kontoret.

Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Kaffe/the
Du kan finde kaffeautomater til ansatte i lokale 207 samt i køkkenet ud for lokale 301B. Tebreve findes samme steder eller kan hentes i Studieservice.

Der er kaffe- og tekander i lokale 207, som kan bruges til møder. Krus kan hentes i køkkenerne. Termokanderne skal stilles tilbage efter mødet, tømte og rengjorte.


Frugt
Medarbejdere, som er fast tilknyttet Katrinebjerg, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i Edison ved køkkenet ud for lokale 201B.

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
Du kan finde kontorartikler til ansatte i receptionsområdet, lokale 104.


Post og kurer
Der er opsat dueslag i Edison lokale 207 til de ansatte, som er fast tilknyttet Katrinebjerg. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte.

Post håndteres og fordeles dagligt af Ann Høgh Mikkelsen.


Bogindbinding
Der er opsat et arbejdsbord i lokale 127, hvor studerende kan indbinde deres projekter. Her står også hullemaskine og indbindingsmaskine.


Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Der er følgende muligheder:

  • Pap smides i papcontaineren nederst til højre på parkeringspladsen.
  • Små mænger pap til genbrug kan smides i sækkene til genbrugspapir, der er opstillet i lokale 207 og 307.
  • Ved meget store mængder pap kan det samles uden for lokalet. Du skal herefter sende en mail til Ann Høgh Mikkelsen med besked om, at du gerne vil have pappet fjernet.


Genbrugspapir
Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i kopirummene 207 og 307. Der er sat sække op til formålet.

Kontorer

Belysning i lokaler
Du kan hente brugervejledning til styring af belysning i lokalerne.


Dørskilt
Du skal bruge denne skabelon til dit dørskilt.


Solafskærmning
Vejledning til betjening af solafskærmning kan hentes her både i en dansk og engelsk version.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

99576 / i31