Gustav Wieds Vej

Til og fra Gustav Wieds Vej

Find vej
Gustav Wieds Vej 10
8000 Aarhus

Bygningsnummer 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3).


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.

Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.

Adgang til bygningerne

Åbningstider
Bygning 3130-3135, 3140 og 3141: Dørene til disse bygninger er åbne alle hverdage fra kl. 06.30-16.00.

Bygning 3142: Dørene til bygningen er åbne alle hverdage fra 08.30-16.00.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N, e-mail ebs@ase.au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler og adgangskort til Emma Bonde Stanek.

Affaldshåndtering

Daglig renovation

Medarbejdere skal selv sørge for at tømme papir- og affaldsspande på kontorer.

Der er affaldsøer til genbrugspapir og dagrenovation på centrale steder i hver enkelt bygning. Medarbejdere tilbydes en papkasse til genbrugspapir (findes printerrummet i bygning 3130, lokale 1.12)

Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG2service.okoplan@au.dk. Ved presserende opgaver kan du ringe til Peter Kithler på tlf. 23 43 38 63.

IT-services

IT helpdesk
Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Aarhus Campus, Ny Munkegade 118, bygning 1521, lok. 310, 8000 Aarhus C.

Helpdesken kan kontaktes på tlf. 8715 4010 eller e-mail: aarhus.st.it@au.dk.

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 13.00

Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Kaffe/te
Du kan finde kaffe og te til ansatte i køkkenet i pavillon 2.


Frugt
Medarbejdere, som er fast tilknyttet Gustav Wieds Vej, kan tage et stykke frugt om dagen. Lipid-gruppen henter frugt i Lipidlab i bygning 3131. Alle andre henter henter frugt i bygning 3141.

Kontorartikler og post

Kontorartikler
Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokalet bag køkkenet i pavillon 2 på 1. etage.


Post
Du modtager og sender post i bygning 3131, 1. sal, hvor ENG har tre røde postbakker:

  1. ENG INTERN POST IND: Alle breve o.l. til ENG ansatte på Gustav Wieds Vej afhentes her.
  2. ENG INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
  3. ENG POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes i pakkerummet i fryseren, køleskabet eller på bordet.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

108189 / i31