Hangøvej

Til og fra Hangøvej

Find vej
Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.

Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.

Adgang til bygningen

Adgang
Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte Emma Bonde Stanek, e-mail ebs@ase.au.dk.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.

Bygningsdrift

Jan Creutsberg er ansvarlig for bygningsdriften på Hangøvej.

Jan kan kontaktes på e-mail jankc@au.dk eller telefon 2778 2851.

IT-services

IT helpdesk
Den nærmeste IT-helpdesk ligger i Nygaardbygningen, Finlandsgade 21-23, 1.sal, lokale 198. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk.

Print
Printer er opstillet i lokale 2.20. Det er muligt at printe/kopiere/scanne.

Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Kaffe/the
Der er en kaffeautomat for ansatte lokale Å238. Tebreve findes samme sted.

I forbindelse med møder kan ansatte hente termokander og krus i køkkenet. Termokanderne skal returneres efter mødet, tømte og rengjorte.


Frugt
Medarbejdere, der er fast tilknyttet Hangøvej 2, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet lokale Å238.

Kontorartikler, post og genbrugspapir

Kontorartikler
Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokale 2.20.


Post
Posten kommer normalt via Finlandsgade 22 og håndteres og fordeles dagligt af Emma Bonde Stanek.

Dueslagene til post findes i lokale 2.20 til ansatte, der er fast tilknyttet Hangøvej 2.


Genbrugspapir
Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummet, lokale 2.20. Der er opsat et stativ til formålet.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

99575 / i31