Driftsmeddelelser

Lukket for vandet på Jens Baggesens Vej den 3. nov. (02-11-2016)
Der bliver lukket for vandet på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 3. november i tidsrummet fra kl. 8.00 – 17.00. Toiletterne på Hangøvej kan benyttes i stedet.

Udskiftning af vandledning på Jens Baggesens Vej og Finlandsgade (26-09-2016)
I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket der vil komme nærmere oplysninger om. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07:00 til 16:00. Arbejdet påbegyndes på Jens Baggesens Vej i oktober 2016. Herefter arbejdes etapevis hen mod krydset ved Paludan-Mullers Vej med fortsættelse op ad Finlandsgade, hvor projektet afsluttes i januar 2017.

Orientering fra kommunen om lokalplaner (31-08-2016)
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til fremtidig anvendelse af område ved Finlandsgade og Helsingforsgade med omdannelse til etageboliger og erhverv. Læs mere her

Workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg (08-08-2016)
Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at undersøge muligheder for udvikling og vækst på Katrinebjerg. Der er derfor planlagt workshops i efteråret med henblik på at udvikle lokale prøveballoner for byliv, der kan gøre bydelen endnu mere innovativt i fremtiden. RIA, Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, deltager i dette udviklingsarbejde og kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.

Brandalarm (3. maj 2016)
Denne brandalarm skyldtes damp i vaskerummet. Det vil blive undersøgt, hvad der forårsagede det, og om der er brug for at ændre på procedurer for vask.

Brandalarm (28. september 2015) 
Årsagen til brandalarmen i dag var at en studerende havde forsøgt at smelte noget chokolade i en mikrobølgeovn.
Der var røgudvikling men ingen brand.

Brandalarm (28. maj 2015)
Årsagen til brandalarmen var en brand i en gryde med madolie. Forsøget blev udført af en semesterprojektsgruppe, som undersøger indvirkning af ozon på aflejring af madolie i ventilationssystemer.
Da branden opstod lagde de studerende hurtigt brandtæppe på gryden. Da dette ikke virkede slukkede de ilden med en pulverslukker. Gryden blev efterfølgende båret udenfor, men røgudviklingen var kraftig og havde hurtigt fyldt rummet og tilstødende gange. De studerende holdt hovedet koldt, og agerede efter sikkerhedsprocedurerne.
Det vides ikke endnu om årsagen til branden skyldes selvantændelse grundet høj varme eller evt. gnistdannelse.
Der var ingen personskade, og umiddelbart heller ikke sodskader.
Brandalarmen gik som følge af røgudviklingen og årsagen til, at den blev ved så længe, er at den ikke kunne nulstilles, før røgen var ventileret ud.

110129 / i31