Navitas

Til og fra Navitas

Find vej
Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210


Oversigtskort


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.

Parkering af biler og cykler

Cykler
Cykler sættes i cykelkælderen (niveau -01) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.


Parkeringsanlæg
Med indkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkering under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn.

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Ansatte ved ENG kan få parkeringstilladelse ved at sende bilens registreringsnummer til institutsekretariatet eng@au.dk. Bemærk venligst, at du kun får tilladelse til at benytte pladserne markeret med "ASE/ENG", men ikke er garanteret en parkeringsplads.

Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg ved Arkitektskolen på Nørreport 20 (betalingsanlæg).


Gæsteparkering:

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet.

Adgang til Navitas

Navitas er åben mandag til torsdag fra kl. 7.00-17.30 og fredag fra kl. 7.00-16.30. Uden for åbningstid skal du bruge et adgangskort og kode for at komme ind i og rundt i bygningen.

Skal du have et adgangskort eller en nøgle til Navitas, bedes du kontakte institutsekretariatet på eng@au.dk.

Skydedørene til elevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er automatisk åbne fra kl. 7.00 til 17.30 mandag til torsdag og fra kl. 7.00-16.30 fredag. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort kode.

Bemærk: Når du bruger dit adgangskort med kode, så skal du huske at taste # efter koden.

Bygningsdrift

Facility Management (FM)
Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.

IT-services

IT helpdesk
Du kan finde IT helpdesken på 3. etage i lokale 03.205. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk.

Printere

Kantine

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Personalekøkkener

Mangler der kaffe, te, mælk eller sukker i personalekøkkenerne, så send besked til eng@au.dk.

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
I postrummet (lokale 04.220) kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Post
Du kan afhente din post i postrummet (lokale 04.220). Her er også en udbakke til din udgående post.

Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.

Laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men man går kun ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender en e-mail med navn og studienr. til Christina Kirkegaard Dose (ASE) eller Anja Torup Hansen (ENG). Adgangen kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftalerne ikke overholdes.

Teknisk boglade

Du kan finde bogladen på 3. etage i lokale 03.103.

Fitness

Udstyret i fitness-lokalet på Navitas består dels af nyindkøbte maskiner fra Team Hyldahl, samt af udstyr fra det gamle DSR/IHA fitnessrum på Dalgas Avenue. Team Hyldahl har også vejledt i forhold til indretningen af lokalet.


Medlemskab

For at kunne bruge fitness-lokalet, skal man være medlem. Et medlemskab kan erhverves for 300 kr. for 6 måneder. Beløbet skal overføres til følgende bankkonto:

Registreringsnr.: 4387
Kontonr.: 1155 0754.

VIGTIGT: Skriv dit AUID-nummer i “tekst til modtager” i bankoverførslen. Du skal KUN skrive dit AUID-nummer.

Hvis du indbetaler pengene inden den 20 i hver måned, får du adgang til fitness-rummet den første i den efterfølgende måned og 6 måneder frem. Fortrydelsesretten frafalder ved indbetaling.


Brug af udstyret

Der vil være vejledninger ved motionsenhederne og som udgangspunkt vil der ikke være nogen instruktion.
Der kan evt. på et senere tidspunkt indgås aftale med en instruktør. Dette vil ikke være dækket af det indbetalte gebyr.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.


Åbningstider

Fitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.

Kontakt

Vedrørende betaling og adgang: Morten Aaby, info@courant.dk 

Vedrørende vedligehold af lokalet: David Graadal, dgr@ase.au.dk

Rygning og e-cigaretter

Rygning herunder e-cigaretter
Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Undgå at udløse brandalarmen
Enhver form for åben ild, brug af stearinlys o.l. i bygningen er strengt forbudt!

Følgende kan udløse flamme- eller røgdetektorer:

 • laserlys
 • lysbuer fra svejseapparater
 • andet stærkt Ultra Violet lys
 • bomberør med konfetti
 • varmeflimmer
 • scenerøg
 • tætte koncentrationer af damp og støv

Ved håndværker- og laboratoriearbejde, hvor der frembringes røg, damp og/eller støv, skal sensorer i umiddelbar nærhed frakobles og muligvis tildækkes. Dette sker ved henvendelse til Facility Management, e-mail: STBYG6service.okoplan@au.dk.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

99574 / i31