Navitas

Til og fra Navitas

Find vej
Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210


Oversigtskort


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.

Parkering af biler og cykler

Cykler
Cykler sættes i cykelkælderen (niveau -01) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.


Parkeringsanlæg
Med indkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkering under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn.

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Ansatte ved ENG kan få parkeringstilladelse ved at sende bilens registreringsnummer til institutsekretariatet eng@au.dk. Bemærk venligst, at du kun får tilladelse til at benytte pladserne markeret med "ASE/ENG", men ikke er garanteret en parkeringsplads.

Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg ved Arkitektskolen på Nørreport 20 (betalingsanlæg).


Gæsteparkering:

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet.

Adgang til Navitas

Navitas er åben mandag til torsdag fra kl. 7.00-17.30 og fredag fra kl. 7.00-16.30. Uden for åbningstid skal du bruge et adgangskort og kode for at komme ind i og rundt i bygningen.

Skal du have et adgangskort eller en nøgle til Navitas, bedes du kontakte institutsekretariatet på eng@au.dk.

Skydedørene til elevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er automatisk åbne fra kl. 7.00 til 17.30 mandag til torsdag og fra kl. 7.00-16.30 fredag. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort kode.

Bemærk: Når du bruger dit adgangskort med kode, så skal du huske at taste # efter koden.

Bygningsdrift

Facility Management (FM)
Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.

IT-services

IT helpdesk
Du kan finde IT helpdesken på 3. etage i lokale 03.205. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk.

Printere

Kantine

Kantine og forplejning
Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Personalekøkkener

Mangler der kaffe, te, mælk eller sukker i personalekøkkenerne, så send besked til eng@au.dk.

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
I postrummet (lokale 04.220) kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Post
Du kan afhente din post i postrummet (lokale 04.220). Her er også en udbakke til din udgående post.

Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.

Laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men man går kun ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender en e-mail med navn og studienr. til Christina Kirkegaard Dose (ASE) eller Lene Birksø Bødskov (ENG). Adgangen kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftalerne ikke overholdes.

Teknisk boglade

Du kan finde bogladen på 3. etage i lokale 03.103.

Fitness

Udstyret i fitness-lokalet på Navitas består dels af nyindkøbte maskiner fra Team Hyldahl, samt af udstyr fra det gamle DSR/IHA fitnessrum på Dalgas Avenue. Team Hyldahl har også vejledt i forhold til indretningen af lokalet.


Medlemskab

For at kunne bruge fitness-lokalet, skal man være medlem. Et medlemskab kan erhverves for 300 kr. for 6 måneder. Beløbet skal overføres til følgende bankkonto:

Registreringsnr.: 4387
Kontonr.: 1155 0754.

VIGTIGT: Skriv dit AUID-nummer i “tekst til modtager” i bankoverførslen. Du skal KUN skrive dit AUID-nummer.

Hvis du indbetaler pengene inden den 20 i hver måned, får du adgang til fitness-rummet den første i den efterfølgende måned og 6 måneder frem. Fortrydelsesretten frafalder ved indbetaling.


Brug af udstyret

Der vil være vejledninger ved motionsenhederne og som udgangspunkt vil der ikke være nogen instruktion.
Der kan evt. på et senere tidspunkt indgås aftale med en instruktør. Dette vil ikke være dækket af det indbetalte gebyr.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.


Åbningstider

Fitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.

Kontakt

Vedrørende betaling og adgang: Morten Aaby, info@courant.dk 

Vedrørende vedligehold af lokalet: David Graadal, dgr@ase.au.dk

Rygning og e-cigaretter

Rygning herunder e-cigaretter
Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Undgå at udløse brandalarmen
Enhver form for åben ild, brug af stearinlys o.l. i bygningen er strengt forbudt!

Følgende kan udløse flamme- eller røgdetektorer:

 • laserlys
 • lysbuer fra svejseapparater
 • andet stærkt Ultra Violet lys
 • bomberør med konfetti
 • varmeflimmer
 • scenerøg
 • tætte koncentrationer af damp og støv

Ved håndværker- og laboratoriearbejde, hvor der frembringes røg, damp og/eller støv, skal sensorer i umiddelbar nærhed frakobles og muligvis tildækkes. Dette sker ved henvendelse til Facility Management, e-mail: STBYG6service.okoplan@au.dk.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Driftsmeddelelser

Ændrede kantineforhold (15-02-2018)
Kantinen vil fremadrettet kun have én buffet åben, dog to kasserlinjer åben i spidsbelastningsperioden.

Alle statsbygninger og statsskibe flager på halv (14-02-2018)
På grund af prins Henriks død flager NAVITAS fra onsdag klokken 08.00 til solnedgang på halv stang. Justitsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at der flages på tilsvarende vis hver dag frem til den 20. februar 2018, hvilket NAVITAS følger.

Serviceeftersyn af samtlige døre på niveau 05, 06 og 07 (30-01-2018)
For at de trådløse døre på NAVITAS altid fungerer optimalt, er NAVITAS Facility i gang med en større serviceopgave, hvor samtlige trådløse døre på niveau 05, 06 og 07 bliver justeret, smurt, skiftet batteri samt efterset for fejl og mangler. Yderligere bliver PIR-sensorerne i lokalerne også kontrolleret for at sikre, at alarmsystemet fungerer, som det skal.
I indeværende uge er FM i gang med serviceopgaven på niveau 06 og 07, og i uge 6 påbegynder de den samme opgave på niveau 05. Brugerne vil derfor opleve, at FM i normal åbningstid kommer på besøg for at kunne udføre servicen. Dette vil ske, uanset om man er tilstede eller ej. Lidt afhængig af status på de enkelte trådløse døre, tager serviceopgaven ca. 10-15 min. pr. dør.

Testkørsel med ny dynamisk kontrol af ventilationsanlæggene på NAVITAS (23-01-2018)
Mandag aften kl. 21.00 har NAVITAS Facility aktiveret en ny dynamisk kontrol for driften af ventilationsanlæg, som er placeret på henholdsvis niveau 02, niveau 03 og niveau 04 i sektion 1 mod nord/vest, dvs. niveauerne over foyeren.
Den nuværende drift af ventilationsanlæggene fra niveau 01 til niveau 07, er styret af en kalenderstyring, hvor NAVITAS Facility på daglig og ugentlig basis skal justere, hvornår ventilationsanlæggene skal være i drift, og hvornår de skal være stoppet. Grundet en meget forskellig belastning af bygningen har denne styringsform desværre betydet, at ventilationsanlæggene på nuværende tidspunkt desværre kører det meste af døgnet inkl. weekenderne for at sikre et tilstrækkeligt indeklima i bygningen.
På tre ventilationsanlæg er denne styringsform nu ændret således, at anlæggene kører efter en algoritme, som er baseret på, hvor mange lokaler, der er i komfort, lokaler som er for varme, samt en ny udregning af belastningsgraden af de lokaler, som er i komfort, for de lokaler som er forsynet for de enkelte ventilationsanlæg.
På nuværende tidspunkt tyder det, at vi med denne styring kan opretholde eller måske endda forbedre indeklimaet, samtidig med at vi reducerer elforbruget til de enkelte ventilationsanlæg med op til 45 %, samt en endnu ukendt reduktion af varmeforbruget til ventilationsanlæggene.
NAVITAS Facility vil i den kommende uge holde ekstra øje med driften af de 3 ventilationsanlæg, men er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvis der skulle komme nogle bemærkninger omkring ventilationen i lokalerne i sektion 1 af bygningen, hos AAMS og AU. Så snart vi er klar med den endelige algoritme, skal vi nok komme med en mere detaljeret beskrivelse af den ny styring, hvordan denne er implementeret og hvilken betydning den har for både brugerne og økonomien til energiforbruget af bygningen.

Åbningstider i kantinen i juletiden (21-12-2017)
Fredag den 22. december lukker kantinen ned til juleferie kl. 13.00. Kantinen åbner op igen den 2. januar 2018.

Delvis afspærring af gulvareal pga. gulvbehandling (18-12-2017)
Vi skal have grundrenset og polishbehandlet vores designbetongulve på NAVITAS i julen, desværre er der ikke nok arbejdsdage mellem jul og nytår, så arbejdet starter derfor i dagene op til jul. Arbejdet starter onsdag den 20. december kl. 16.00 i et område på niveau 01, som vil blive afspærret. Der vil kunne forekomme afrensning af gulve i andre områder på niveau 00 og 01, hvor der er designbetongulve i dagene op til jul, dog uden at disse områder bliver afspærret. I de resterende områder vil arbejdet foregå i dagene imellem jul og nytår. Som normalt når de polishbehandler gulvene, vil FM sikre, at man kan komme rundt i bygningen, dog vil der være tidspunkter, hvor forskellige sektioner vil være afspærret grundet hærdning af polishbehandlingen. FM håber selvfølgelig, at de ikke kommer til at forstyrre for meget, og at man vil respektere den opmærkning, som der vil blive opsat i forbindelse med behandlingen af gulvene.

Åbningstider i FM mellem jul og nytår (18-12-2017)
NAVITAS Facility er åben mellem jul og nytår i dagene den 27., 28., og 29. december fra kl. 07.00–15.00. Grundet lav bemanding i disse dage vil der være oplyst et kontaktnummer på døren til Facilitylokalet, hvis dette skulle være ubemandet.

Incuba overtager Caféen (18-12-2017)
Fra Januar 2018 vil Caféen ikke længere kunne benyttes til spisning for ansatte og lejere i bygningen, da INCUBA fra denne dato overtager Caféområdet, det betyder også, at det ikke vil være muligt at booke Caféen til div. arrangementer gennem FM. Der kommer en udmelding så hurtigt som muligt omkring den fremadrettede brug af Caféen.

NAVITAS har været ramt af driftsproblemer på fjernvarmeforsyningen (04-12-2017)
Desværre vil nogen mandag morgen den 04. december opleve at NAVITAS er lidt koldere end normalt, dette skyldes at der har været nogle periodiske problemer med fjernvarmeforsyningen, grundet driftsproblemer på studstrupværket.
For at vi hurtigst muligt får noget varme i bygningen igen, har FM hævet både vores fremløbstemperatur fra Aarhus Fjernvarme, de forskellige varmekredse i bygningen og varmen i hovedparten af lokalerne i bygningen.
Driftsproblemerne med fjernvarmen startede omkring kl. 01.00, varigheden for NAVITAS er lidt ukendt på dette tidspunkt, men vi kan se på vores bygningsdata at varme gradvis begyndte at komme tilbage igen til bygningen fra kl. 03.30. Desværre fik driftsproblemerne også en af vores fjernvarmepumper til at faldt ud på vores hovedforsyningslinje i bygningen, dette er betydet at vi også kun har cirkuleret med halv kraft i bygningen.

Teateroplevelse på Navitas (27-11-2017)
Teater FLUKS har fået lov til at benytte bygningen til et mindre antal forevisninger af deres forestilling med titlen "Frekvens [156.8]". Forestillingen kan opleves fra slutningen af november til starten af december. Læs mere om forestillingen her.

Fjernelse af defekte cykler langtidparkeret ved Navitas (14-11-2017)
Der er ved optælling konstateret, at antallet af langtidsparkerede defekte cykler ved Navitas efterhånden overstiger 30 stk. Disse cykler vil derfor blive opmærket i de kommende dage, og fjerner ejerne ikke selv cyklerne, så vil Facility Management fjerne dem efter 1. December 2017.
Facility Management vil i samme forbindelse henstille til, at man ikke langtidsparkerer defekte cykler.

Brandalarm torsdag formiddag den 26. oktober 2017 (26-10-2017)
Årsagen til denne brandalarm var en kraftig projektør, der var blevet opstillet ved en flammedetektor i forbindelse med et fotoshoot, som blev foretaget i Atriumområdet.
Sagen vil blive taget op på det næste NAVITAS Safety møde med henblik på at forebygge dette ved andre arrangementer af denne type.

Fakultetsledelsen fastholder energisparekravet, og derfor vil rumtemperaturen også fremover blive holdt på 21°C, som Arbejdstilsynet anbefaler (16-10-2017)
Dette betyder for NAVITAS, at ventilationen vil køre med grundventilation indtil en temperatur på 22°C, hvorefter ventilationen vil blive forøget for at holde indeklimaet tilfredsstillende inkl. CO2 niveauet i lokalet. NAVITAS Facility kontrollerer automatisk samtlige lokaler 2 gange i timen. Lokaler som er koldere end de 21°C, bliver korrigeret så den korrekte temperatur opretholdes. Hvis man oplever fejl eller mangler ved varmesystemet, er det vigtigt, at man melder dette ind til Facility. Dette kan gøres på fm.navitas@au.dk.
Inden for de kommende uger vil NAVITAS i samarbejde med AffaldVarme Aarhus desuden etablere ”Predictive Heat Demand Response” på vores varmestyring. Dette betyder, at AffaldVarme Aarhus benytter NAVITAS til at akkumulere varme i de tidlige morgentimer for at kunne frigive denne akkumulering ved deres spidsbelastning på fjernvarmenettet. For NAVITAS betyder dette at vi kan få akkumuleret noget ekstra varme i bygningen i de tidlige morgentimer, som gerne skulle udmønte sig i et bedre indeklima i de tidlige morgentimer, når brugerne af bygningen ankommer.

Personbelastningen i caféen på NAVITAS er blevet forhøjet til 150 personer (02-10-2017)
Vi har fra NAVITAS blev indviet den 26. juni 2014 og indtil den 01. oktober 2017 haft en personbelastning på max 60 personer i caféen på NAVITAS. Dette har gjort det besværligt at afholde større arrangementer i caféen, da der skulle ansøges om dispensation, hvis personbelastningen skulle overskrides.
Fra den 02. oktober 2017 har vi fået tilladelse til permanent at forhøje personbelastningen til 150 personer i stedet for de nuværende 60 personer, det bliver derfor fremadrettet nemmere at afholde større arrangementer uden at skulle afvente godkendelse af en evt. dispensation.

Eftersyn af talevarslingen på NAVITAS 14. oktober (27-09-2017)
Lørdag den 14. oktober 2017 fra kl. 08.00 til 18.00 vil den lovpligtige talevarslingstest udføres på NAVITAS, både med kørende talevarsling og STIPA lyd, som benyttes til at bestemme talevarslingsanlæggets evne til at udsende forståelig tale.
FM anbefaler derfor, at man ikke opholder sig i bygningen på dette tidspunkt, da der vil være talevarsling i stort set hele tidsrummet samt i kortere perioder en STIPA lyd, som er en meget markant slyngelyd som i længden ikke er særlig behagelig at høre på.
FM vil informere på Twitter omkring forløbet, så interesserede kan se, hvornår det lovpligtige eftersyn er slut, hvis man ønsker at benytte bygningen så snart eftersynet er overstået.

Brandteknisk eftersyn af overtrykstrappen lørdag den 30. september (27-09-2017)
Der bliver udført brandteknisk eftersyn af vores overtryksventilerede trappe ved vareelevatoren lørdag morgen den 30. sep. fra kl. 07.00. Eftersynet forventes færdig senest kl. 12.00.
I perioden fra kl. 07.00 og indtil de er færdige, er der således ingen, som må benytte hverken trappen eller vareelevatoren, da der skal foretages forskellige luftmålinger i forbindelse med det brandtekniske eftersyn. Der vil selvfølgelig være skiltet på samtlige døre. Målingerne vil ikke kunne udføres korrekt, hvis man benytter trappen eller vareelevatoren.

Få driftsnyheder på Twitter (20-09-2017)
NAVITAS Facility har for nogle uger siden oprettet en Twitter profil, hvor de fremadrettet vil informere brugerne af bygningen omkring bygningsmæssige udfordringer.
Find dem på Twitter: @NAVITASFacility

Ingen fjernvarme om aftenen den 19. sep. (20-09-2017)
Tirsdag aften blev store dele af Aarhus og Viby ramt af strømsvigt, grundet en kabelfejl hos NRGI. NAVITAS var ikke direkte ramt af strømsvigtet som begyndte kl. 18.30, men desværre blev AffaldVarme Aarhus på flere af deres fjernvarmecentraler, herunder dem som forsyner NAVITAS. Dette bevirkede at NAVITAS ikke havde fjernvarme fra kl. 19.00 til 22.00 hvor AffaldVarme Aarhus fik styr på situationen igen.

Kunst på Navitas (04-09-2017)
Statens Kunstfond har bevilget et større udlån af unikke kunstværker til Navitas. De mange værker spænder lige fra skulpturer, tegninger og fotokunst til masker og neonlys.

Glat gulv i parkeringskælderen (04-09-2017)
Vi har desværre her mandag morgen glat gulv i parkeringskælderen på niveau -02, specielt ved Aarhus Maskinmesterskole. Årsagen er, at der har været oliespild fra en eller flere biler, som under vask af gulvet er blevet kørt rundt i et større område. Rengøringen er påbegyndt, hvor det er muligt, men grundet de mange parkerede biler er det ikke muligt at få rengjort hele gulvet før senere på dagen, hvor parkeringskælderen er tømt for biler. 

Brandalarm (25-08-2017)
Brandalarmen på NAVITAS fredag den 25. august skyldtes en kaffemaskine på niveau 05, som efter alt sandsynligvis er gået i stykker.

Vigtig information om adgang til Navitas 25. aug. (24-08-2017)
Fredag den 25. august holder Aarhus Universitet sommerfest i området omkring NAVITAS fra kl. 14.00 til ca. 22.00, hvor vi forventer, at der vil deltage ca. 1250 ansatte fra Science and Technology. I denne forbindelse låses alle døre til bygningen fra kl. 14 med undtagelse af hovedindgangen og parkeringen på niveau -02. Dette sker for at kunne sikre, at personbelastningen i bygningen ikke overstiger det tilladte. Hvis bygningens ansatte, studerende og lejere skal forlade bygningen efter kl. 14.00, skal det derfor ske gennem hovedindgangen eller via elevator til parkeringen på niveau -02. Skal man ind i bygningen, så vil det også kun være muligt at komme ind via parkeringskælderen eller hovedindgangen, hvor SECURITAS står for at opretholde personbelastningen i bygningen. Skulle personbelastningen blive for høj, vil der blive lukket for ansatte hos Aarhus Universitet, men INCUBA og Aarhus Maskinmesterskole vil forsat have adgang til deres områder.

Nye udendørs bænke og p-pladser til motorcykler ved Navitas (23-08-2017)
Terrassen ved kantinen på Navitas er blevet møbleret med 6 stk. langbænke, som Facility har fået lavet af overskydende materiale fra spunsen omkring NAVITAS samt nogle af de bjælker, som blev fjernet i forbindelse med, at der blev etableret ekstra cykelparkering ved hovedindgangen sidste efterår.
Langbænkene er placeret således, at der stadig er den lovmæssige flugtvej fra kantineområdet og ud af bygningen, og er designet så det ikke er muligt med håndkraft at flytte disse fra deres placering.
I området omkring NAVITAS er der yderligere etableret 3 stk. langbænke af samme type som ved kantinen.
Ved hovedindgangen, hvor der er handicapparkering, er der blevet etableret parkering til motorcykler. Området til motorcykler er blevet afgrænset af bjælker, der er blevet skåret skråt for at visualisere de spidse vinkler, som kendetegner NAVITAS.
Der vil desuden i den kommende tid blive etableret nogle ekstra parkeringspladser ved varegården, for at der er plads til håndværkere samt af- og pålæsning af varer til de forskellige ejerkredse. Tilladelse til parkering på disse vil stadig skulle foretages på Facility-kontoret, men der arbejdes på en løsning, hvor det også vil være muligt at få parkeringstilladelse igennem de enkelte ejerkredse i lighed med parkeringen på vores private parkering på niveau -02.
Vi håber på godt vejr i den kommende tid, så vi kan få glæde af de nye langbænke og den resterende møblering i området omkring NAVITAS, og at historien med, at det er designet og bygget af overskydende materialer, bliver en del af fortællingen omkring den nye møblering.

Indvielse af De Bynære Havnearealer (17-08-2017)
De Bynære Havnearealer mellem Navitas og Toldboden indvies med et omfattende og farverigt åbningsprogram torsdag den 24. august. Læs programmet her.

Brandalarm (20-06-2017)
Brandalarmen tirsdag den 20. juni skyldtes utilstrækkelig punktsug fra et værksted, hvor der blev udviklet røg grundet svejsning.

Asfaltarbejde på NAVITAS i den kommende uge (19-06-2017)
Det sidste asfalt, som mangler ved spunsen omkring Navitas, vil blive lagt i uge 25. Vi forventer, at arbejdet påbegyndes tirsdag eller onsdag, og det forventes at tage en til to dage. I forbindelse med arbejdet vil der komme nogle perioder, hvor de enkelte tilgangsveje til NAVITAS vil være afspærret grundet hærdningstiden på asfalten.

Problemer med skydedørene i den private parkering på niveau -02 (08-06-2017)
Vi har i den seneste tid oplevet nogle problemer med skydedørene til elevatorerne i den private parkering på niveau -02. Desværre har FM ikke kunne løse problemerne med skydedørene, som nu gentagende gange har vist sig, siden bygningen blev taget i brug i 2014. Derfor har de valgt at ombygge styringen til begge elevatorer. Arbejdet sker fredag den 9. juni fra kl. 7.00. Under ombygningen kommer de til at rode lidt ved elevatorerne, men man vil kunne benytte begge elevatorer hele dagen.

Pas på Letbanen - Aarhus Letbane indleder testkørsel af letbanetog (01-06-2017)
Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at testkøre letbanetog i det centrale Aarhus. Det er første gang, at der kører letbanetog i den danske trafik – og det kræver øget opmærksomhed fra alle øvrige trafikanter.
For sikkerhedens skyld opfordrer Aarhus Letbane derfor alle trafikanter til at overholde færdselsreglerne og udvise agtpågivenhed i nærheden af Letbanen.
Letbanen åbner officielt lørdag den 23. september 2017.

Bestseller Aarhus City Halvmaraton søndag den 11. juni (31-05-2017)
Søndag den 11. juni 2017 vil store dele af Aarhus Midtby være lukket for trafik kl. 09.00-13.30, pga. afvikling af Bestseller Aarhus City Halvmaraton.
I lighed med tidligere år går turen rundt om Navitas, og Aarhus Kommune afspærrer i den forbindelse kørselsforholdene til det meste af Aarhus Ø inkl. parkeringsanlægget på Navitas. Se rute og lukketider på:
http://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/info/trafikinfo#indhold
Arrangementet medfører at store dele af den offentlige trafik er nedlagt under løbet. Information om ændringer i den kollektive trafik, kan findes ugerne på til løbet på www.midttrafik.dk
Spørgsmål kan sendes til: trafik@aarhusmotion.dk

Vigtig information om Letbanens køreledningsanlæg (10-05-2017)
I disse dage aktiverer Aarhus Letbane kørestrømmen til letbanetogene. Der er ingen fare forbundet ved at bo eller opholde sig i nærheden af køreledningsanlægget, hvis blot man overholder de anviste respektafstande og forholdsregler: 

 • Personer eller genstande skal befinde sig minimum 1,75 meter fra køreledninger og bæretov – markeret med rødt på tegning herunder.
 • Der må aldrig sprøjtes vand mod køreledningsanlægget.

Dagmar Petersens Gade lukkes for trafik fra 1. maj til den 21. maj (24-04-2017)
Aarhus Kommune skal til at føre forsyningsledninger på tværs af Dagmar Petersens Gade. Det betyder, at de bliver nødt til at lukke vejen for trafik i perioden fra mandag den 1. maj til søndag den 21. maj 2017. Det skulle ikke få den store betydning for Navitas, dog vil der kunne forventes lidt mere trafik i Nørreportkrydset, da bilister, som normalt kører ad Hjortholmsvej, vil skulle denne vej.
Ruterne for omkørsel kan ses på nedenstående kort samt skilte i området.

Detaljeret information om test af brandtrappen ved vareelevatoren (07-04-2017)
Som tidligere udmeldt vil FM tirsdag den 11. april 2017 i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 08.00 teste overtrykstrappen, som der er i forbindelse med vareelevatoren. Dette vil betyde, at man i dette tidsrum ikke vil kunne benytte hverken trappen eller vareelevatoren, da dette vil få betydning for testen, samt at der vil kunne forekomme støj fra trappen. FM vil selvfølgelig bestræbe sig på at udføre testen så hurtigt som muligt, og hvis der ikke er nogen udfordringer, vil testen ikke komme til at vare hele den varslede tidsperiode. Der vil være skiltet på dansk og engelsk på de døre, som vil være berørt.  

Test af brandtrappen ved vareelevatoren (04-04-2017)
FM har lavet en mindre test i dag af den overtryksventilerede brandtrappe og beklager de gener, det har haft. Tirsdag den 11. april skal de imidlertid køre en større test fra kl. 06.00 til 08.00, hvor der vil være problemer med ventilationen rundt i bygningen, udsugningen fra værksteder, samt støj fra ventilationen ved vareelevatoren. Der kommer mere information omkring testen senere på ugen.

Påskelukning i kantinen (03-04-2017)
Kantinen har lukket op til påske. Det vil sige, at kantinen har lukket fra og med mandag den 10. april til og med mandag den 17. april. Der er normalt åbent igen fra tirsdag den 18. april.

Stigende tyveri af cykler, scootere og motorcykler på Navitas (29-03-2017)
I den seneste tid oplever vi en kraftig stigning af tyverier af parkerede cykler, scootere og motorcykler ved Hovedindgangen til Navitas. Vi opfordrer kraftigt alle, som desværre oplever dette til at henvende sig til Facility Management i lokale 00.025, da vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi skulle have tyveriet fanget på vores overvågning af området, hvorved vi kan hjælpe både den forurettede og Østjyllands Politi med at pågribe den ansvarlige.
Navitas har et avanceret overvågningssystem af området omkring Navitas som gør, at vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi har optaget hændelsen. I den seneste uge har vi kunne hjælpe Østjyllands Politi med tyveri af 1 cykel, 1 scootere samt 1 motorcykel, hvor vi har både hændelsen og personens ansigt på vores overvågningsoptagelser. Vi vil meget gerne hurtigst muligt have stoppet denne stigning af tyverier, og det gør vi kun ved at få personerne meldt til Østjyllands Politi.
De fleste tyverier sker inden for normal åbningstid fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, hvor der færdes rigtig mange mennesker ved Hovedindgangen. Hvis man oplever noget mistænkeligt og ikke selv vil henvende sig, er man altid velkommen til hurtigst muligt at kontakte Facility Management i lokale 00.025 ved Hovedindgangen så FM evt. kan nå at forhindre episoden.
Vores overvågning af området omkring Navitas er fokuseret med bygningens adgangsdøre, bygningskonstruktioner og de områder, hvor det er lovligt at parkere. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man parkerer lovligt, i parkeringskælderen og de cykelstativer, som er etableret på niveau 00 ved Hovedindgangen, så vi har de bedste muligheder til at hjælpe med opklaringen af tyveriet, hvis man skulle blive udsat for et sådant.

Opdatering om manglende varme (24-03-2017)
Som tidligere udmeldt havde affaldsvarme Aarhus desværre valgt at have et planlagt ledningsarbejde på fjernvarme, hvilket gjorde, at de lukkede for fjernvarmen i perioden fra kl. 05.00 til 17.00 torsdag.
Grundet affaldsvarme Aarhus arbejde med fjernvarmen valgte FM at flytte en del af deres serverudstyr til netop styringen af varmeanlægget, når chancen alligevel var til stede. Desværre havde de nogle uforudsete problemer som gjorde, at de først fik ordentlig varme på bygningen igen kl. 01.30 natten til fredag.

Manglende varme (23-03-2017)
Torsdag morgen den 23. marts 2017 kunne FM desværre konstatere, at der er problemer med varmeforsyningen på Navitas. Dette skyldes et planlagt ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, som FM desværre ikke var blevet informeret omkring. 
Det planlagte arbejde med fjernvarmen, hvor vi kan forvente at fjernvarmen er afbrudt, vil være i tidsrummet fra kl. 05.00 til 17.00.
Dette vil desværre grundet den udvendige temperatur gøre, at vi ikke vil kunne opretholde indblæsningstemperaturen på bygningens 52 ventilationsanlæg, og nogle brugere af huset vil derfor i dag kunne have fornemmelsen af træk fra ventilationen.
Vi beklager selvfølgelig, at der ikke er kommet information ud omkring det planlagte ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, og FM vil kontakte dem så snart de åbner for at finde en løsning for, hvordan vi kan få informationen tidligere.

Test af nødbelysning på Navitas (14-03-2017)
Tirsdag aften den 14. marts vil FM teste nødbelysningen i bygningen.

Problemer med mobildækning på Navitas (09-02-2017)
Der har desværre været periodiske problemer med mobildækningen på Navitas for samtlige leverandører siden mandag den 6. februar.
Der arbejdes på en løsning sammen med de forskellige leverandører, således at det ikke kommer til at ske igen.

Kortvarig lukning af vandet på Navitas mandag den 13. februar (08-02-2017)
Mandag den 13. februar bliver der lukket for vandet til NAVITAS i ca. 15 minutter på et tidspunkt mellem kl. 12.00 og 15.00.
Årsagen til at der skal lukkes for vandet skyldes, at Aarhus Vand skal have udskiftet vandmålere på hovedforsyningen til bygningen. De forventer, på nuværende tidspunkt, at det kommer til at tage ca. 15 minutter af udskifte selve måleren, men de kan desværre ikke komme med et nærmere tidspunkt end mellem kl. 12.00 og 15.00.
FM har valgt at få foretaget udskiftningen i uge 7, hvor der forventeligt vil være færre brugere i bygningen grundet vinterferien, og så sent på dagen som Aarhus Vand kan trække opgaven.

Sidste fase af vejarbejdet indledes (20-01-2017)
Fredag aften den 20. januar indleder Aarhus Letbane den sjette og sidste fase af arbejdet med at lægge skinner over det stærkt trafikerede vejkryds mellem Nørreport og Kystvejen, og vi kan derfor håbe at de trafikale udfordringer nærmer sig en afslutning.
Modsat de tidligere faser med at lægge letbaneskinnerne sker det ikke ude i selve krydset men langs det stykke af Kystvejen, hvor letbanesporet fortsætter mod Risskov. Dette betyder desværre, at der dermed spærres for højresving fra Sverigesgade ud på Kystvejen i nordgående retning, men derudover kan der køres i krydset som normalt. Arbejdet med at lægge de sidste skinner i Nørreport-krydset forventes at være afsluttet søndag den 5. februar. Udover skinner i Nørreport-krydset skal der etableres skinner, kørestrøm, perroner og signalanlæg langs havnefronten mellem Nørreport og DOKK1, dette arbejde fortsætter efter den 5. februar.
For at reducere generne for trafikken i det meget trafikerede kryds, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt.
Lørdag den 21. januar skal man i perioden fra kl. 16.00 til 23.00 være opmærksom på, at der der på grund af åbningsfest for kulturby 2017 vil være spærret for højresving fra Nørreport mod Kystvejen i sydgående retning mod City, men det vil fortsat være muligt at kommer fra Nørreport eller Kystvejen fra Risskov og ind på Navitas.

Parkeringskontrol på Navitas på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 (12-01-2017)
SECURITAS, som har overtaget vagtrundering og alarmkørsel fra Jydsk Vagt og Hundetjeneste for Navitas, overtager også parkeringskontrollen på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 fra torsdag den 12. januar 2017.
Dette betyder for Navitas, at der vil blive udført betydeligt flere tilsyn af området på niveau 00 og den private parkering på niveau -02, således at vi kan sikre, at der er pladser til dem, som er registreret i parkeringssystemet for Navitas.
SECURITAS vil som minimum udføre parkeringskontrol 2 gange dagligt, men vi vil opleve, at det bliver væsentligt mere end dette, da SECURITAS både vil udføre parkeringskontrol ved tilsyn, vagtkørsel og med deres daglige vagter i byområdet. Dermed vil der også blive udført kontrol om aftenen, natten og i weekenden.
Ansatte ved Ingeniørhøjskolen, som ønsker at parkere på niveau -02 skal stadig skrive til ase@au.dk for at få p-tilladelse hertil. Parkeringstilladelse til niveau 00 (varegården og området omkring bygningen) udstedes på Facility Management kontoret. Hvis der parkeres i portåbninger og i selve varegården vil dette udløse en parkeringsafgift, hvis man ikke er registreret til parkering på niveau 00 på Facility Management kontoret.

Driftsmeddelelser fra 2016

 

 

99574 / i31