Skejby Nordlandsvej

Nordlandsvej 301, Skejby

Til og fra Skejby Nordlandsvej

Find vej
Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.

IT-support

Nærmeste IT-helpdesk ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

123384 / i31