Meddelelser

28.02.2017 | Ph.d.-studerende

Stibo-Fondens IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende

Stibo-Fonden uddeler hvert år et antal rejsestipendier til fremragende danske ph.d.-studerende inden for datalogi og IT. Stipendierne udgør op til 100.000 kr., som skal anvendes til støtte for et sammenhængende ophold af mindst fire måneders varighed ved et førende internationalt miljø inden for modtagerens forsknings­emne.

14.02.2017 | Medarbejdere

AUFF udbyder mikrobevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) udbyder nu mikrobevillinger for 2017. Puljen er på 200.000 kr. En mikrobevilling udgør 25.000 kr.

10.02.2017 | Medarbejdere

PowerPoints fra ENG All Staff møde

Du kan nu finde PowerPoint-præsentationerne fra ENG All Staff mødet den 8. februar 2017 på SharePoint.

10.02.2017 | Medarbejdere

Referat på SharePoint

Du kan nu finde referatet fra det seneste møde i samarbejdsudvalget på SharePoint.

09.02.2017 | Medarbejdere

Deltag i Forskningens Døgn på Aarhus Universitet

Kom bredt ud med din forskning - og hav det sjovt samtidig! Tilmeld dig Forskningens Døgn 2017.

09.02.2017 | Medarbejdere

Nu kan du ansøge om lønforhøjelse

Fra 8. februar – 1. marts 2017 kan du søge om lønforhøjelse på baggrund af dine præstationer i perioden fra 1. april 2016 – 31. marts 2017.

07.02.2017 | Medarbejdere

Brug af tjenestebiler

Pga. flere fartbøder indskærpes det, at regelsættene skal overholdes ved brug af tjenestebiler – såvel ENG’s interne som færdselslovens. Studerende kan undtagelsesvist benytte tjenestebiler forudsat særskilt køretilladelse.

07.02.2017 | Medarbejdere

Sabbaticalstipendier

Det er nu igen muligt at søge ST’s forskningsudvalg om et sabbaticalstipendium. Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Næste ansøgningsfrist er den 15. marts 2017.

06.02.2017 | Medarbejdere

Tilbud om udvikling af undervisningskompetencer

ST Learning Lab er igen på banen med forskellige tilbud om udvikling af undervisnings kompetencer.

01.02.2017 | Medarbejdere

"Bestil en forsker" søger frivillige foredragsholdere

Forskere har nu mulighed for at tilmelde et foredrag til "Bestil en Forsker" – et initiativ under Forskningens Døgn, som giver alle i Danmark mulighed for gratis at få besøg af en forsker i uge 17.

79464 / i31