Meddelelser

31.10.2017 | Medarbejdere

Søg tilskud til kompetenceudvikling

Nu kan du søge om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter i 2018. Send din ansøgning inden den 15. december 2017.

31.10.2017 | Medarbejdere

Begrænset IT i weekenden d. 18.-19. november

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 18. og 19. november 2017.

31.10.2017 | Medarbejdere

Skype for Business kan lette samarbejdet

Du kender nok allerede Skype - nu tilbyder AU Skype for Business til alle medarbejdere.

31.10.2017 | Ph.d.-studerende

Er du tilfreds med dit ph.d.-studium?

På mandag lander et spørgeskema i indbakken hos alle ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen skal give et grundigt billede af kvaliteten i ph.d.-forløb på hele universitetet.

25.10.2017 | Medarbejdere

ST fastholder rumtemperatur på 21 °C

Fakultetsledelsen fastholder energisparekravet, og derfor vil rumtemperaturen også fremover blive holdt på 21°C, som Arbejdstilsynet anbefaler.

19.10.2017 | Medarbejdere

DFF-millioner til fire ST-forskertalenter

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 43 millioner kr. til 28 yngre forskere – de ti af dem kommer fra Aarhus Universitet, heraf en fra Institut for Ingeniørvidenskab.

10.10.2017 | Medarbejdere

AU indfører adgangskvotient på alle naturvidenskabelige og ingeniøruddannelser

Fremover skal kommende studerende have et snit på mindst 7,0 for at blive optaget direkte gennem kvote 1 på en uddannelse på Science and Technology. Ændringen sker for at styrke kvaliteten i uddannelserne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender.

10.10.2017 | Medarbejdere

Valget er dit!

13. - 16. november 2017 skal videnskabelige medarbejdere og studerende på AU vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg.

10.10.2017 | Medarbejdere

Siemensfonden indkalder ansøgninger

Fonden støtter principielt alle typer afgangsprojekter inden for det naturvidenskabelige område men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

09.10.2017 | Medarbejdere

Call: International Collaboration and Networking

Support of conferences, workshops and other networking activities to strengthen the international profile of Science and Technology at Aarhus University.

04.10.2017 | Medarbejdere

Nyt trådløst netværk i bygning 5789 (Shannon)

Det trådløse netværk skal skiftes i uge 42 i bygning 5789 (Shannon). Du kan derfor opleve, at det trådløse netværk kan være ustabilt. Ved problemer skal du kontakte IT supporten på ST: Åbogade 34, Hopperbygningen, bygning 5346, lok. 028, aarhus.st.it@au.dk, tlf. 8715 4010.

04.10.2017 | Medarbejdere

Adjunktkursus forår 2018

Universitetspædagogisk Netværk, AU, afholder i foråret 2018 kursus i universi-tetspædagogik for adjunkter og post.docs. Tilmeldingsfristen er den 30. oktober 2017.

03.10.2017 | Medarbejdere

Virker dit adgangskort ikke mere?

I forbindelse med en digitalisering af adgangssystemerne er AU ved at samle de forskellige adgangsdatabaser i én fælles database. Virker dit adgangskort ikke, skal du kontakte ENG sekretariatet: Ann Høgh Mikkelsen, ahm@ase.au.dk (Katrinebjerg, Hangøvej eller Gustav Wieds Vej) eller Lene Birksø Bødskov lene.birksoe@eng.au.dk (Navitas og Foulum).

02.10.2017 | Medarbejdere

Eftersyn af talevarslingen på NAVITAS

Facility Management anbefaler, at man ikke opholder sig på Navitas lørdag den 14. oktober 2017, hvor eftersynet af talevarslingen på NAVITAS foretages.

79464 / i31