Årsafslutning 2016 økonomi

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2016 skal du være opmærksom på en række frister i forhold til f.eks. varemodtagelse i IndFak, rejseafregninger m.fl.

25.11.2016 | Mette Hedegaard Stokkendal Poulsen

  • Torsdag den 22. december: Sidste frist for indtastning af SLS timeløn i SLS web til efterfølgende godkendelse hos den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2016.
  • Mandag den 2. januar: Frist for tidsregistrering i ProMark. Vi opfordrer kraftigt til, at I om muligt registrerer jeres ferie/fravær og signer off, inden I går på juleferie.
  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for leverandører for at sende fakturaer til AU. Bed meget gerne jeres leverandører om at fremsende ventede fakturaer til AU inden I – og de – går på juleferie. Kun fakturaer, der modtages i AU’s systemer senest onsdag den 4. januar kan garanteres med i regnskabet for 2016. Husk i den forbindelse, at hvis en omkostning skal med i regnskabet for 2016, så skal varen/tjenesteydelsen være leveret i 2016 og fakturaen dateret i 2016 (og som sagt modtaget i AU’s systemer senest 4. januar 2017).
  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for at oprette (og sende til kontrol) rejse-/udgiftsafregninger i AURUS, hvis afregningen skal med i regnskab 2016. Bemærk, at alle rejser foretaget i 2016, og varer købt og leveret i 2016 skal udgiftsføres i 2016 og kan altså ikke gemmes til 2017.
  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for at sende manuelle rejse- og udgiftsafregninger til den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2016.
  • Onsdag den 11. januar: Sidste frist for rekvirenter for at varemodtage fakturaer i IndFak vedrørende 2016.

Hjælp os ved at varemodtage så mange som muligt endnu tidligere – meget gerne inden jul.

Til sidst vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i 2017.

Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke kan træffes mellem jul og nytår i ST Økonomi.

Mange hilsner
Lederteamet i ST Økonomi

Medarbejdere
79466 / i31