AUFF Starting Grants

Der er ansøgningsfrist til AUFF Starting Grants den 24. oktober 2016.

18.10.2016 | Ida Marie Gerdes

Der er frist for AUFF Starting Grants 1. november 2016: http://auff.au.dk/bevillinger/auff-starting-grants/

Forud for dette skal dekanen prioritere de indkomne ansøgninger, derfor er der sat en intern frist for fremsendelse af ansøgninger mandag den 24. oktober 2016.

Dekanatet vil gerne bede om, at materialet kommer i to filer: en med det brev, der skal underskrives og en samlet fil  med det øvrige materiale. I bedes sende det til img@au.dk.

Medarbejdere
79466 / i31