Dit Windowssystem skal muligvis opdateres

IT beder ALLE, der har en Windows Vista, Windows XP eller ældre version af Windows på enten en arbejdsmaskine eller en laboratoriemaskine, om at henvende sig til sin lokale IT-Support hurtigst muligt.

17.05.2017 | Institut for Ingeniørvidenskab

Den lokale IT-support vil være behjælpelig med at få installeret en sikkerhedsopdatering på maskinen, og med at melde maskinen ind i AUs centrale værktøj til distribution af sådanne opdateringer.

Ovenstående er en ekstraordinær indsats for at sikre systemerne mod den specifikke sårbarhed, der er blevet fundet i specielt ældre Windows systemer i forbindelse med det seneste hackerangreb, og er ikke en del af den udfasning/opgradering af gamle maskiner, som også er i gang. Det er derfor vigtigt, at man henvender sig – også selv om man skal have udskiftet/flyttet sin maskine.

Ovenstående gælder også, hvis man har Windows Server 2003 eller ældre på f.eks. forskningsudstyr.

Da tid er en vigtig faktor i forhold til at få lukket sårbarhederne, vil IT gerne bede om, at henvendelsen sker senest torsdag d. 18.05.2017 kl. 16.00.

Fredag vil der blive lavet en scanning efter sårbare systemer, og derefter vil det blive besluttet, hvordan disse systemer skal håndteres. Afhængig af udviklingen på området, kan det blive nødvendigt at lukke netværksadgangen til de sårbare systemer.

Med venlig hilsen

Ole Boulund Knudsen
Informationssikkerhedschef, Aarhus Universitet

Medarbejdere
79466 / i31