EliteForsk-priser 2018

Der indkaldes forslag til kandidater til EliteForsk-priser 2018. Forskningsudvalgsmedlemmerne og de videnskabelige koordinatorer skal indstille via institutlederen senest torsdag den 4. maj 2017 kl. 12:00.

31.03.2017 | Birgitte So-Young Ahn

Der indkaldes hermed forslag til kandidater til EliteForsk-priser 2018. Indkaldelsen sker atter forud for det officielle opslag fra UFM, idet det forventes, at processen er som vanlig med opslag primo maj og frist primo september.

Den interne frist for at indstille ST-kandidater til EliteForsk-pris er torsdag d. 4. maj 2017 kl. 12:00 via mail til undertegnede. Forskningsudvalgsmedlemmerne og de videnskabelige koordinatorer bedes indstille via institutlederne.  

Følgende bedes medsendt for hver kandidat (helst i word-format, tilsammen max. fem A4-sider):

  • Kort begrundelse/faglig argumentation for indstillingen (max. én side/2400 tegn inkl. mellemrum) – på dansk.
  • Kandidatens korte CV og publikationsliste – på dansk eller engelsk.

Dekanatet vil herefter foretage en udvælgelse af kandidater, som behandles på et møde i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE) den 30. maj. De udvalgte indstillinger vil i løbet af juni og august blive kvalitetssikret i dialog med Forskningsstøtteenheden. Universitetsledelsens Stab sørger til sidst for at indsende en samlet AU-indstilling til UFM.

EliteForsk-prisen uddeles til fremragende yngre forskere (under 45 år på uddelingstidspunktet, februar 2018) i international særklasse, som på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning. Nærmere oplysninger kan ses her: www.fivu.dk/eliteforsk

EliteForsk-rejsestipendierne håndteres som sædvanligt i samråd med ph.d.-programformændene. Spørgsmål vedr. rejsestipendierne kan rettes til Ida Marie Gerdes (img@au.dk / mobil 30 36 06 65).

Hvis der er spørgsmål til EliteForsk-prisen, herunder tidligere års indstillinger, er I velkomne til at kontakte Birgitte So-Young Ahn, bsa@au.dk.

Medarbejdere
79466 / i31