Flytning af studieservice

ST Uddannelse har besluttet, at alle afdelingens medarbejdere skal samles på Ny Munkegade.

13.02.2018 | Kim Kusk Mortensen

Besparelsen i administrationscenteret i efteråret har givet anledning til, at vi i ledergruppen for ST Uddannelse har arbejdet på at optimere vores organisering.

En stor og væsentlig ændring i forhold til ny organisering er, at vi vil samle alle medarbejdere i ST Uddannelse i Ny Munkegade. Vi har i lederteamet meget fokus på driftssikkerhed og et højt serviceniveau. Når medarbejderne sidder samlet, kan de bedre arbejde i teams, og de kan være mere specialiserede. Samtidig har de også mulighed for dække af for hinanden ved sygdom og anden fravær. For Ingeniørvidenskab betyder det, at Maja Frank og Helena har deres stamplads sammen med deres kolleger i Ny Munkegade, men vil være til stede i studieservice (skranke) på Navitas og Katrinebjerg efter behov.  I øvrigt flytter uddannelseskoordinatorerne på Bioscience, Matematik og Datalogi samt studieadministrationen ved Ingeniørhøjskolen også til Ny Munkegade.

Umiddelbart efter påske vil hele ST Uddannelse således være samlet i Ny Munkegade.

Dekan, prodekaner og administrationschef bakker alle op om beslutningen, og institutledelserne har givet udtryk for deres støtte. Baggrunden for beslutningen og tankerne om organiseringen vil jeg henover de næste uger forklare nærmere for uddannelsesansvarlige og studieledere. 

Venlig hilsen

Kim Kusk Mortensen
Uddannelseschef

Medarbejdere
79466 / i31