Ildsjæle-initiativ 2017 og 2018

Ansøgning om bevilling til udarbejdelse af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020

02.12.2016 | Maya Jepsen

Universitetets udvalg for forskning og eksternt samarbejde har afsat midler i 2017 og i 2018 til et nyt såkaldt ildsjæle-initiativ. Formålet er at understøtte udarbejdelsen af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under H2020. Der gives særlig prioritet til ansøgninger under Societal Challenges og Industrial Leadership samt partnerskabsprogrammerne. Projekter under Excellence Science kan medtages såfremt de er baseret på multipartneransøgninger (f.eks. under FET, Forskningsinfrastruktur og ITN-MSC).

Der skal være tale om ildsjæle, som ønsker at lægge de nødvendige kræfter på at styrke et fagområde strategisk og blive en stærk faglig aktør på nationalt og europæisk niveau f.eks. gennem deltagelse i partnerskaber, strategisk positionering og udarbejdelse af ansøgninger. Der vil blive givet særlig prioritet til vækstlaget og anvendelsen af midlerne skal bidrage til at styrke ildsjælenes internationale netværk. Ildsjælene opfordres desuden til at afsøge mulighederne for at inddrage relevante AU-forskere på tværs af institutter og fakulteter. Det er et krav, at der udarbejdes mindst én ansøgning af høj kvalitet.

På Science and Technology er der afsat 0,8 mio. kr. i 2017 og 1 mio.kr. i 2018. Der kan søges om midler til et eller to år. Der kan ansøges om op til 165.000 kr. årligt. Midlerne kan bruges på netværksskabende aktiviteter f.eks. i form af møder med relevante aktører i EU, afholdelse af synlighedsarrangementer samt drift i forbindelse hermed.

De udvalgte ildsjæle opfordres til at søge supplerende midler fra EUopSTART og til at styrke deres EU-engagement f.eks. ved at blive registreret som EU-evaluator. Alle ildsjæle vil blive bedt om en årlig status og afrapportering for brugen af ildsjæle-bevillingen.

Ansøgning om en ildsjæle-bevilling sker ved udfyldelse af nedenstående skabelon. Ansøgninger fremsendes via institutlederen. Instituttets prioriterede ansøgninger sendes til aboesen@au.dk senest tirsdag den 10. januar 2017. Ansøgningerne behandles og prioriteres af et udvalg under ST Erhvervsudvalg bestående af: 1 prodekan og 2 erhvervsudvalgsmedlemmer.  

  • Skabelon til ansøgning
Medarbejdere
79466 / i31