Indkaldelse af forslag til synergiskabende projekter på Science and Technology

Fakultetet vil støtte tværfaglige projekter på fakultetet for at styrke og øge det faglige samarbejde mellem fakultetets institutter og centre. Ansøgningsfristen er den 3. marts 2017.

04.01.2017 | Institut for Ingeniørvidenskab

Støtte gives til projekter, som hurtigt vil kunne opnå ekstern finansiering. Projekterne skal danne bro mellem aktiviteter på mindst to ST institutter/centre, hvor de involverede grupper ikke tidligere har haft samarbejde og hvor potentialet for at opnå faglig synergi og en stærk faglig position vurderes at være til sted.

En synergipakke er på max. 250.000 kr. pr. år i 2 år. Så længe målet er klart og udgifterne velbegrundede, kan midlerne bruges frit til synergiskabende aktiviteter, eksempelvis til afholdes af workshops, rejser, frikøb af personale, køb af assistance etc.

Der uddeles synergipakker til forskningssamarbejde indenfor hvert af de tre områder: (i) generel synergiskabelse; (ii) samarbejde med industri; (iii) myndighedsområdet.

Forudsætninger for tildeling:

  • at der er tale om samarbejde mellem forskere fra mindst to institutter på ST (her inkluderet de to dele af BIOS). Forskerne skal ikke tidligere have haft samarbejde.
  • at potentialet for at opnå faglig synergi og en stærk faglig position vurderes at være til stede.
  • at der vurderes at være gode muligheder for at opnå ekstern finansiering baseret på den synergiskabende aktivitet.

Proces:
Der kan søges indenfor følgende områder:

  1. Generelle synergiskabende forskningsaktiviteter. Ansøgning inkl. CVer og publikationslister sendes til institutleder Hans Brix, hans.brix@bios.au.dk
  2. Industri-kontaktskabende forskningsaktiviteter. Ansøgning inkl. CVer og publikationslister sendes til institutleder Thomas S. Toftegaard, tst@eng.au.dk
  3. Myndighedsrådgivnings-kontaktskabende forskningsaktiviteter ved etablering af samarbejde med forskningsgrupper, der traditionelt ikke har bidraget til myndighedsrådgivning. Ansøgning inkl. CV og publikationsliste sendes til direktør Hanne Bach hba@dce.au.dk

Ansøgning:
Ansøgningen sker ved at udfylde skemaet ”Ansøgning om støtte til synergiskabende aktiviteter på ST” og sende det udfyldte skema (samt CV og publikationsliste) til én af de tre personer angivet på skemaet.

  • Hent ansøgningsskema

Deadline: 3. marts 2017

Medarbejdere
79466 / i31