Indvielse af AU Centre for Water Technology

Hermed inviteres til indvielsen af AU Centre for Water Technology fredag d. 6. oktober kl. 13-15 i auditoriet på Navitas.

19.09.2017 | Institut for Ingeniørvidenskab

Det er hermed en fornøjelse at kunne invitere til indvielsen af AU Centre for Water Technology – WATEC.

WATEC er et strategisk forskningscenter, der samler forskningsaktiviteter inden for grundvand, spildevand indenfor bl.a. miljøfremmede stoffer, rensning af afløb fra marker, samt sø- og vandløbsrestaurering.

Centeret præsenterer et unikt samarbejde på tværs af forskningsområder, viden og kompetencer på Aarhus Universitet.

Vi tror på, at samarbejde bringer os tættere på nye intelligente løsninger indenfor en de vigtigste globale udfordringer - rent vand.

Og vi vil gerne i dialog med alle interesserede om potentielle snitfalder og samarbejdsmuligheder.  Du kan læse mere om WATEC på watec.au.dk

Programmet for indvielsen består bl.a. af indlæg om vandteknologiske emner samt efterfølgende reception med mulighed for networking.

Kom og mød de involverede forskere og hør om dine muligheder for samarbejde med Centre for Water Technology.

  • Se programmet

Tilmelding senest den 2. oktober via linket: https://auws.au.dk/Centre_for_Water_Technology_-_Indvielse

 

På vegne af Centerledelsen

Professor, Esben Auken, Instituttet for Geoscience

Professor, Kai Bester, Miljøvidenskab

Professor, Erik Jeppesen, Institut for Bioscience

Lektor, Lars D.M. Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab

Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi

Professor, Niels Peter Revsbech, Institut for Bioscience

Medarbejdere
79466 / i31