Innovationsfondens opslag til Grand Solutions er nu åbent

Prodekan Søren Keiding og ekstern konsulent Hans Jørgen Pedersen har afsat den 27.–28. februar 2017 til at give sparring på den del af ansøgningen, der angår value creation – growth and employment.

23.01.2017 | Ida Marie Gerdes

Ansøgere, der ønsker feed-back bedes derfor senest d. 23. februar 2017 melde tilbage, hvorvidt de ønsker at benytte tilbuddet, og hvilken af de to dage (samt tidspunkt på dagen), der passer dem bedst.

Tilbagemelding skal ske til rådgiver Ida Marie Gerdes img@au.dk

Såfremt ansøgeren tilbydes hjælp til kvalificeringen bedes ansøgeren gøre følgende:

  • Skrive ansøgningen så færdig som mulig til 27. el. 28. februar
  • Forberede en kort pitch af projektet
  • Medbringe 2 kopier af ansøgningen til feed-back sessionen

Der er endelig frist for ansøgninger til fonden 7. marts .

Da ansøgningsprocessen kun har en fase, kan det være, at der er flere, der er interesserede i at benytte sig af feed-back muligheden, end hvad vi har mulighed for at tilbyde. I så fald vil I høre fra os i forhold til udvælgelse af ansøgere.

Medarbejdere
79466 / i31