Kandidater til æresdoktorgrad

På vegne af Akademisk Råd indkaldes hermed kandidater til æresdoktorgraden (Naturvidenskab og Teknik) ved AU.

10.11.2016 | Heidi Søndergaard

Proceduren på ST er ændret fra tidligere ved, at Akademisk Råd behandler de indkomne forslag og indstiller to kandidater (én kvinde og én mand) til dekanen. I samråd med Fakultetsledelsen træffer dekanen den endelige beslutning og indstiller til rektor.

Indstillinger

Indstillinger (kort CV/publikationsliste med ca. 1 sides faglig indstilling på engelsk) bedes sendt til bsa@au.dk med kopi til institutleder Thomas S. Toftegaard tst@eng.au.dk , senest d. 22. december 2016 kl. 15:00.

 

Tidsplanen for 2016/2017 er:

7. november 2016

Fakultetssekretariatet indkalder kandidatforslag fra institutter/centre.
Format: kort CV/publikationsliste og ca. 1 sides faglig indstilling på engelsk

Frist: 22. december 2016 kl. 15:00

17. november 2016

Møde i AR: Meddelelse om proces. Rådets opgave bliver at behandle de indkomne indstillinger i januar 2017 og indstille til endelig beslutning i Fakultetsledelsen (FL)

3. januar 2017

Indstillinger sendes til AR til behandling

Evt. senest d. 12. januar 2017

Evt. supplerende kandidater afhængig af feltet

19. januar 2017

Møde i AR: Rådet udvælger kandidater og indstiller via dekanen til FL (senest d. 26. januar)

2. februar 2017

Møde i FL: AR’s udvalgte indstillinger til endelig beslutning

Omkring 6. februar 2017

Frist for endelige indstillinger til Universitetsledelsens Stab – der skal indstilles to kandidater (1 kvinde + 1 mand)

 

Fortegnelse over æresdoktorer ved AU kan findes her:

http://www.au.dk/om/profil/historie/haedersbevisninger/aeresdoktorer-proklameret-af-aarhus-universitet/

Medarbejdere
79466 / i31