Legat til forsknings- og undervisningsophold i USA 2017-2018

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission indkalder hermed ansøgninger til et legat som ”Fulbright Danish Visiting Scholar” ved amerikanske universiteter.

12.01.2017 | Michala Hedelund

Der uddeles tre legater à 200.000kr, og gives til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2017-2018. Opholdet skal være på ét semester (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende), og må ligge i efterårssemesteret 2017 eller forårssemesteret 2018 – dog kan man søge til et ophold på to semestre i det akademiske år 2017-2018, men legatet gives kun til det første semester. Legatet finansieres med midler fra den danske og amerikanske stat.

Ansøgere må være ansat som post.doc., adjunkt, lektor eller professor ved en dansk højere læreanstalt, og skal beherske engelsk på højt niveau. Legatet gives inden for alle fagområder.

Ansøgere skal selv have arrangeret opholdet ved et amerikansk universitet. Der skal vedlægges dokumentation for optagelse/tilknytning i ansøgningen.

Ansøgere skal være danske statsborgere, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab, eller være i besiddelse af det amerikanske "Green Card".

Der lægges vægt på, at udbyttet af opholdet skal bruges aktivt i forhold til undervisning på en dansk uddannelsesinstitution.

DEADLINE FOR ANSØGNING: ONSDAG 1. MARTS 2017 KL. 12:00

Kontakt Program Coordinator, Michala Hedelund, for at få tilsendt link til det elektroniske ansøgningsskema. E-mail: advising@daf-fulb.dk.

NB! Kommissionens legater er altid afhængige af eksterne midler, hvorfor der må tages forbehold. Derfor kan der forekomme rettelser af beløb og legater.

Fulbright Kommissionen
Nørregade 7A, 1. tv.
1165 København K
Tlf.: 33 18 10 00
www.wemakeithappen.dk

Medarbejdere
79466 / i31