Ønsker til efteruddannelseskurser

Du har nu mulighed for at melde ønsker til efteruddannelseskurser ind til din lokale tillidsrepræsentant. Fristen for indmelding af ønsker er den 15. september 2016.

16.08.2016 | Jens Peder Ulfkjær

Som I måske ved har AU et efteruddannelseskatalog. Det består af et udbud af kortere kurser, som organiseres af AUHR ud fra det princip, at hvis der er mange AU medarbejdere, der skal have de samme kurser, så kan det være billigere for universitetet at organisere dem selv. Kurserne er oftest med eksterne undervisere, men kan i nogen tilfælde også være med interne undervisere.

Fælles tillidsrepræsentanterne (Aase Pedersen og Olav Bertelsen) diskuterer et par gange om året dette kursusudbud med AUHR og der kan de komme med ideer og ønsker. De vil gerne have input fra de lokale tillidsrepræsentanter, så hvis du har en idé eller et ønske, så send det til tillidsrepræsentant Jens Peder Ulfkjær (jpu@eng.au.dk), Michael Nørremark (michael.norremark@eng.au.dk) eller Connie Melchjorsen (cjm@eng.au.dk) senest den 15. september.

Medarbejdere
79466 / i31