Omlægning af adgangssystemet på NAVITAS

Da der skal ske en omlægning af adgangssystemet på NAVITAS for studerende og medarbejdere, vil nogle kunne miste deres adgange. Skulle det ske, skal man kontakte Michael Therkildsen eller Dennis Udengaard.

25.06.2018 | Institut for Ingeniørvidenskab

Michael og Dennis kan kontaktes i følgende uger:

Konvertering af databasen vil ske løbende over de næste weekender.

Medarbejdere
79466 / i31