Siemensfonden indkalder ansøgninger

Fonden støtter principielt alle typer afgangsprojekter inden for det naturvidenskabelige område men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

10.10.2017 | So-Young

Siemensfonden indkalder ansøgninger med tildeling i 2018. Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde)
  • Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge

Vedhæftede følgebrev skal være udfyldt til hver enkelt ansøgning. Ansøgningen skal indeholde den studerendes navn og hvilken særlig effekt, det ansøgte beløb får på det færdige projekt.

Ansøgninger skal sendes til So-Young (bsa@au.dk) senest d. 22. november 2017. Herefter vil dekanatet foretage en prioritering og indsende (ca. 5 ansøgninger) til Siemensfonden. Fondens bestyrelse mødes i januar 2018 for at gennemgå alle ansøgninger og tage beslutning om tildeling af årets midler, hvorefter ansøgerne vil modtage svar.  

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter inden for det naturvidenskabelige område. Se mere om Siemensfonden her: http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/siemensfonden/Pages/Default.aspx

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte So-Young.

Medarbejdere
79466 / i31