Udvidelse af byggefelt for biogasanlægget på AU-Foulum

Borgermøde afholdes den 11. august 2016 om udvidelsen.

20.07.2016 | Morten Dam Rasmussen

AU Foulum

Institut for Ingeniørvidenskab har godt gang i projekter omkring bioraffinering og biogasproduktion, og pladsen omkring biogasanlægget på Burrehøjvej 43 i Tjele er nu ved at være fyldt helt ud. Derfor er der indkaldt til borgermøde den 11. august, hvor der fortælles om de kommende planer, og projektet kan debatteres. Viborg Kommune vil redegøre for lokalplaner og krav til miljøgodkendelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil oplyse om kravene til VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Læs mere på disse hjemmesider: Viborg Kommune.

Medarbejdere
79466 / i31