Ansættelser

Procedure for ansættelser ved ENG

  • Undervisning: Uddannelsesansvarlig kontakter sektionsleder med henblik på at drøfte, om resursebehovet for dækning af undervisning kan løses internt (tidsmæssigt og/eller fagligt).  I modsat fald finder den uddannelsesansvarlige og sektionslederen en ekstern kandidat til at løse opgaven (midlertidig ansættelse).
  • Andre ansættelser: Projektansvarlig kontakter sektionsleder per e-mail med henblik på godkendelse af ansættelse.
  • Uddannelsesansvarlig /projektansvarlig udfylder nedenstående formular med alle de relevante oplysninger. Oplysningerne modtages herefter af ENG sekretariatet, som videreformidler dem til HR.
  • ENG sekretariatet følger op på modtagelse af kontrakten.

ansættelser

Oplysninger om den ansatte
Oplysninger om opgaven
Oplysninger om ansættelsen
Ansættelsen er en*
Har stillingen været opslået*
Oplysninger om økonomi
Har projektøkonom godkendt finansieringen?
Andet
107488 / i31