Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Ingeniørvidenskab Praktisk information Bioteknologi og kemiteknologi

Bioteknologi og kemiteknologi

Finlandsgade 10-12

Til og fra Finlandsgade 10-12

Find vej
Finlandsgade 10
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5110

Find vej
Finlandsgade 12
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5112

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser på P-pladsen bag bygningen. Bemærk at porten låses kl. 16. Det er desuden muligt at parkere ved Storcenter Nord.

Cykler parkeres ved cykelparkering i gården.


Adgang til bygningerne

Adgang
Porten er åben hverdage fra kl. 7.50 - 16.00. Adgang til bygning 5110 sker gennem foyeren. Adgang til instituttets lokaler sker med nøglechip. Adgang til bygning 5112 sker med nøgle.

For eksterne er der opsat ringklokke i begge bygninger.

Nøgle og nøglechip
Nøglechip og nøgle bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek, ebs@ase.au.dk.

Ved ansættelsens ophør returneres nøgle og chip til Emma Bonde Stanek.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk

Print
Der er opstillet printer/scanner/kopimaskine i printerrummet i Finlandsgade 10 og 12. Udbringning af print-papir sker fra IT-kontoret.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Forplejning til møder og arrangementer på Finlandsgade 10 og 12 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe
Du kan finde kaffemaskinen til ansatte i køkkenet på Finlandsgade 12.

Frugt
Medarbejdere, som er fast tilknyttet bygningerne, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet på Finlandsgade 12.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
Du kan finde kontorartikler til ansatte i skabene over for sofagruppen før køkkenet i Finlandsgade 12.

Post og kurer
Der er ikke post postomdeling og afhentning på adressen. Indgående post kommer til Finlandsgade 22, hvor også udgående post kan afleveres i receptionen lokale 100.

Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Finlandsgade 8.

Genbrugspapir
Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i printerrummet. Der er sat sække op til formålet.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Foulum

Til og fra Foulum

Find vej
Blichers Allé 20
8830 Tjele
Bygning L30

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Adgang til bygningerne

Der kræves adgangskort til bygningerne. Kortet fås ved henvendelse i receptionen i Foulum på Blichers Allé 20.

Du får en kode, som skal benyttes sammen med kortet udenfor normal åbningstid.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften. Du finder mailadressen ved at søge på "#AU ØKOPLAN ST Betjent Foulum" i Outlook.


IT-services

IT-supporten i Foulum kan kontaktes på foulum.st.it@au.dk.

IT-medarbejderne har kontorer i kælderetagen i bygning C20.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Al forplejning til møder og arrangementer i Foulum skal bestilles hos kantinen i Foulum. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te
Der er gratis kaffe og te, men medarbejderne skal selv brygge det.

Frugtordning
Medarbejdere, som er fast tilknyttet Foulum, kan hente et stykke frugt om dagen.


Kontorartikler, post, pap og arbejdstøj

Kontorartikler
Du kan finde kontorartikler på Biogasanlægget og i L30. Mangler du noget, så kan du kontakte Charlotte Lund Ottosen på Biogasanlægget.

Post
Post bringes og hentes en gang om dagen.

Pap
Pap afhentes af driften.

Arbejdstøj
Brugt arbejdstøj lægges i vaskesække, som afhentes en gang om ugen. Rent tøj kommer ligeledes en gang om ugen.  

Dørskilte
Dørskilte bestilles i receptionen.


Personaleforening og International Club

Skriv til Personaleforening.Foulum.kom@au.dk hvis du ønsker at blive medlem. Medlemskab koster 25 kr. pr. måned.

Medlemskabet giver adgang til at deltage i aktiviteter arrangeret af Foulum International Club, fitnessrum, massage og meget mere.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug. Vær klar over, hvem din sikkerhedsrepræsentant er.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk.

Gustav Wieds Vej

Til og fra Gustav Wieds Vej

Find vej
Gustav Wieds Vej 10
8000 Aarhus
Bygningsnummer 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3).

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningerne

Åbningstider
Bygning 3130-3135, 3140 og 3141: Dørene til disse bygninger er åbne alle hverdage fra kl. 06.30-16.00.

Bygning 3142: Dørene til bygningen er åbne alle hverdage fra 08.30-16.00.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N, e-mail ebs@ase.au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler og adgangskort til Emma Bonde Stanek.


Affaldshåndtering

Medarbejdere skal selv sørge for at tømme papir- og affaldsspande på kontorer.

Der er affaldsøer til genbrugspapir og dagrenovation på centrale steder i hver enkelt bygning. Medarbejdere tilbydes en papkasse til genbrugspapir (findes printerrummet i bygning 3130, lokale 1.12).


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG2service.okoplan@au.dk.


IT-services

Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Aarhus Campus, Ny Munkegade 118, bygning 1521, lok. 310, 8000 Aarhus C.

Helpdesken kan kontaktes på tlf. 8715 4010 eller e-mail: aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Forplejning til møder og arrangementer på Gustav Wieds Vej skal bestilles hos Matematisk kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te
Du kan finde kaffe og te til ansatte i køkkenet i pavillon 2.

Frugt
Medarbejdere, som er fast tilknyttet Gustav Wieds Vej, kan tage et stykke frugt om dagen. Lipid-gruppen henter frugt i Lipidlab i bygning 3131. Alle andre henter henter frugt i bygning 3141.


Kontorartikler og post

Kontorartikler
Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokalet bag køkkenet i pavillon 2 på 1. etage.

Post
Du modtager og sender post i bygning 3131, 1. sal, hvor ENG har tre røde postbakker:

 1. ENG INTERN POST IND: Alle breve o.l. til ENG ansatte på Gustav Wieds Vej afhentes her.
 2. ENG INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
 3. ENG POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes i pakkerummet i fryseren, køleskabet eller på bordet.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Hangøvej

Til og fra Hangøvej

Find vej
Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningen

Adgang
Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte Emma Bonde Stanek, e-mail ebs@ase.au.dk.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.


Bygningsdrift

Jan Creutsberg er ansvarlig for bygningsdriften på Hangøvej.

Jan kan kontaktes på e-mail jankc@au.dk.


IT-services

Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk.

Print
Printer er opstillet i lokale 2.20. Det er muligt at printe/kopiere/scanne.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Forplejning til møder og arrangementer på Hangøvej 2 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken eller Matematisk kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/the
Der er en kaffeautomat for ansatte lokale Å238. Tebreve findes samme sted.

I forbindelse med møder kan ansatte hente termokander og krus i køkkenet. Termokanderne skal returneres efter mødet, tømte og rengjorte.

Frugt
Medarbejdere, der er fast tilknyttet Hangøvej 2, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet lokale Å238.


Kontorartikler, post og genbrugspapir

Kontorartikler
Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokale 2.20.

Post
Posten kommer normalt via Finlandsgade 22 og håndteres og fordeles dagligt af Emma Bonde Stanek.

Dueslagene til post findes i lokale 2.20 til ansatte, der er fast tilknyttet Hangøvej 2.

Genbrugspapir
Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummet, lokale 2.20. Der er opsat et stativ til formålet.


Kontorer


Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Åbogade 40

Til og fra Åbogade 40

Find vej
Åbogade 40
8200 Aarhus N


Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Adgang til bygningen

Adgang
Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte Emma Bonde Stanek, e-mail ebs@ase.au.dk.

Nøgle og adgangskort
Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til Emma Bonde Stanek i Finlandsgade 22, lokale 100.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning
Al forplejning til møder og arrangementer på Åbogade 40 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Forplejning i forbindelse med eksamen på civilingeniøruddannelsen håndteres af uddannelseskoordinatorerne.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

125984 / i31