Biler

Institut for Ingeniørvidenskab råder over seks biler, der som udgangspunkt kun må benyttes af instituttets medarbejdere, der foretager kørsel i universitetets tjeneste. Instituttet kan dog tillade, at studerende, der har brug for at anvende en bil i forbindelse med studierelaterede aktiviteter såsom indsamling af materiale til et speciale eller som medhjælp ved forskningsprojekter, kan få en kørselstilladelse.

Tjenestebiler må under ingen omstændigheder anvendes til privat kørsel eller transport af privatpersoner.

Hvem kan benytte tjenestebilerne
Tjenestebiler må som udgangspunkt kun føres af medarbejdere, der foretager kørsel i universitetets tjeneste. Universitetet kan dog tillade i helt særlige tilfælde, at studerende der har brug for at anvende en bil i forbindelse med studierelaterede aktiviteter, såsom indsamling af materiale til et speciale eller som medhjælp ved forskningsprojekter, kan få kørselstilladelse. Eksterne samarbejdspartnere og ikke-AU ansatte må under ingen omstændigheder benytte AUs tjenestebiler.

Når du reserverer en bil til transport f.eks. mellem Aarhus og Foulum, så noter antal ledige pladser og telefonnummer i reservationen, så andre interesserede kan komme i kontakt med dig for et ledigt sæde i stedet for at reservere en institutbil mere til samme tur.


Særligt for studerende

Studerende kan i helt særlige tilfælde låne en tjenestebil, f.eks. i forbindelse med studieaktiviteter, især ved indsamling af materiale til specialer eller som medhjælp ved forskningsprojekter hvor offentlig eller anden transport ikke er mulig. Studerende kan dog kun låne bilen inden for almindelig arbejdstid (8.00-15.30).

Studerende er ikke dækket af Aarhus Universitets arbejdsskadeforsikring for ansatte. Studerende opfordres derfor til selv at tegne en ulykkesforsikring. 

Studerende skal have en køretilladelse fra instituttet, se afsnittet nedenfor.


Køretilladelse til studerende

Studerende må ikke selv reservere biler og skal derfor henvende sig til vejleder, som foretager reservationen i Outlook, og som skal udlevere bilnøglen til de studerende.

Derudover skal den studerende have en særskilt kørselstilladelse, som skal underskrives både af den studerende selv og af sektionslederen eller af en medarbejder i sekretariatet.

Køretilladelse og en udskrift af reservationsbekræftelsen fra Outlook skal medbringes og afleveres til sekretariatet, når nøglen til bilen afhentes. 

BroBizz


Kørsel i udlandet

Ved kørsel i udlandet skal der tegnes en ansvarsforsikring før rejsen påbegyndes. Kontakt eng@au.dk senest 2 uger før bilen føres ud af landet.


Bøder

Alle, der har tilladelse til at benytte en tjenestebil, er ansvarlige for overholdelse af færdselslovens bestemmelser. Eventuelle fart- og parkeringsbøder dækkes af føreren af bilen.

Reservation af bil

Institut for Ingeniørvidenskab råder over seks biler.  Alle biler kan føres af fører med almindeligt kørekort (kategori B). Bilerne reserveres via Outlook:

 • Bil, Hangøvej, Fiat Ducato (BG71049)
 • Bil, Hangøvej, Skoda Octavia (AT35531)
 • Bil, Hangøvej, Nissan Qashqai (AZ27764)
 • Bil, Navitas, Nissan Qashqai (AZ27765)
 • ENG Foulum bil, Toyota (TU45206)
 • ENG Foulum bil, Opel Astra (TX38212)

Skal du låne en bil i Foulum, skal du søge på "Foulum Bil" i Outlook.


Reserver bil

Du reserverer bilen via din Outlook-kalender. Tilvælg/inviter bilen og vælg dato og tidspunkt. I emnefeltet skriver du førerens navn samt mobiltelefonnummer (er der flere førere af bilen, er det blot nødvendigt at angive én fører). Under ”sted” skriver du formålet med kørslen samt destination. Efter booking modtager du en accept af reservationen i din indbakke.

Husk at opdatere din reservation i Outlook, hvis der sker ændringer.


Afhent nøgle
og kørebog

 • Hangøvej: Nøglen afhentes i nøgleboksen ved siden af lokale 009 ved siden af ”pakkelageret”. Studerende skal kontakte Jan Karsten Creutsberg, 27 78 28 51/ creuts@au.dk og træffe aftale om udlevering og tilbagelevering af nøgle. Kørebogen findes i bilen.
 • Navitas: Nøglen afhentes i dueslaget i postrummet, lokale 04.220. Studerende skal kontakte eng@au.dk og træffe aftale om udlevering og aflevering af nøgle. Kørebogen findes i bilen.
 • Foulum: Kontakt Henrik Mortensen, 2266 8216, henrik.mortensen@eng.au.dk eller Peter Storegård Nielsen, 4112 2946, PSN@eng.au.dk, som udleverer nøgle og kørebog.


Husk at kørebogen altid SKAL udfyldes. Tjek i kørebogen, at km-antallet er registreret ved sidste brug.


Afhent bil

På Hangøvej er bilerne parkeret på parkeringspladsen ved vareindleveringen. Parkeringspladsen er markeret med et skilt.

På Navitas er bilen parkeret i parkeringskælderen, niveau -02 på én af de ASE/ENG markerede pladser.

I Foulum er bilerne parkeret på parkeringspladsen ved bygning L30.


Aflever bil og nøgle

Det er vigtigt, at du efter brug afleverer bilen på sin parkeringsplads på det aftalte tidspunkt.


Tankning

Er tanken mindre end halv fuld, skal du tanke bilen inden aflevering. Ved tankningen skal du benytte det brændstofkort, der ligger i bilens køremappe.
Kvitteringer for tankning lægges i bilens køremappe.
Det er ikke tilladt at bruge brændstofkortet til andre formål end tankning.


Rengøring af bilen
Ved aflevering skal bilen være tømt for affald og personlige ejendele.

Mangler ved køretøjet

Fejl og mangler ved køretøjet
Eventuelle fejl og mangler ved køretøjet indberettes ved aflevering af bilen.


Autohjælp

 • Skoda Octavia: Kontakt Skoda Vejhjælp på telefon 70 20 70 78 og oplys registreringsnummer (se informationsfolder i bilen).
 • Nissan Qashqai: Kontakt Sikkerhedspartner A/S, se endvidere information i bilens køremappe.
 • Opel Astra, Toyota stationcar og Toyota Hi-Lux: Kontakt Falck. Se kontaktinformation i mappen med benzinkort, som ligger i bilen.


Anmeldelse af skade

Ved skade udfyldes en skadesanmeldelse. Skadesanmeldelsen ligger også i bilens køremappe. Skadesanmeldelsen sendes til eng@au.dk.


Færdselsuheld

Hvis bilen ikke kan køre fra stedet:

 • Skoda Octavia: kontakt Skoda Vejhjælp og transporter bilen til Skoda Aarhus, Grenåvej 347, 8240 Risskov, telefon 87 41 85 00
 • Nissan Qashqai: kontakt Sikkerhedspartner A/S og transporter bilen til nærmeste værksted
 • Opel Astra, Toyota stationcar og Toyota Hi-Lux: Kontakt Centerdrift Foulum på vagttelefon 20 84 16 22 eller 40 80 82 25, hvor du vil modtage yderligere vejledning

Ved færdselsuheld udfyldes skadesanmeldelsen i bilens køremappe. Skadesanmeldelsen sendes til eng@au.dk.

100083 / i31