Post og kurer

Intern og Ekstern post (PostDanmark)

Frankering af breve og pakker foregår centralt på AU. Man lægger sit brev (pakke) på hylden "Ekstern post"/"Post Danmark" på instituttets posthylder. Den afhentes herefter af intern post, som kører det på posthuset til forsendelse.


Rekommanderede pakker (kun Danmark):

Et specielt skema til rekommanderede pakker skal udfyldes og vedlægges pakken. Vær opmærksom på de specielle regler for størrelse af pakker (se mere på www.postdanmark.dk). Pakken mærkes med en gul post-it seddel mærket "R".


Rekommanderede breve og værdibreve
Intern Post opbevarer kvitteringerne for rekommanderede breve i Intern Posts afdeling. Hvis du ønsker at følge et rekommanderet brevs vej til modtageren, kan dette nummer bestilles hos Intern post, som kontaktes på tlf. 89 42 10 78 eller e-mail intern-post@au.dk.

Track en pakke eller et brev:

 1. klik ind på www.postdanmark.dk
 2. Under "Find brev/pakke - Track og Trace" indtaster du forsendelsens nummer (starter med RR eller VV)

Oplysningerne vil normalt være tilgængelige på track & trace med en tidsforskydning på 6-8 timer. Dog kan der ved udlevering fra små postbutikker være op til 24 timers tidsforskydning.

Det er endnu ikke muligt at følge rekommanderende breve eller værdibreve til udlandet via track & trace.

Kurerservice

Der er lavet en aftale med DAMCO om kurerforsendelse (også pakker på tøris). Damco har aftaler med forskellige kurerfirmaer, og deres valg af firma afhænger af destinationslandet. Ønskes en bestemt kurer, afkrydses dette på bestillingssedlen nedenfor.

Proceduren for forsendelse er følgende:

 1. Udfyld denne bestillingsseddel om afhentning, og e-mail (Denmarkcourier@damco.com) sedlen til Damco A/S (Cargo Centervej 58, 7190 Billund; tlf. 8931 6335; fax 7535 4439). Det er vigtigt, at man skriver projekt- og aktivitetsnummer samt sit navn på bestillingssedlen, så regnskabsafdelingen kan fordele regningerne korrekt.

  E-mail om afhentning skal ske senest klokken 14:00. Ved bestilling tæt på deadline, ring evt. til Damco og bekræft på tlf: 8931 6266.
  Husk at mærke pakken med modtagers adresse (selvom Damco senere laver en adresselabel), afsenders adresse, og en gul post-it seddel mærket "DAMCO".

  Bestillingssedlen er den samme for alle forsendelser.

 2. I forbindelse med pakker til lande uden for EU skal man sammen med ovennævnte bestillingsseddel vedlægge en proforma faktura med ENG stempel og underskrevet med angivelse af indhold og værdi. Denne faktura skal e-mailes til kurerfirmaet sammen med bestillingssedlen ovenfor.

 3. I forbindelse med pakker med tøris udfylder man ovennævnte bestillingsseddel (og afkrydser feltet "express-tøris"), som man e-mailer (Denmarkcourier@damco.com) sammen med ovennævnte proforma-faktura til Damco.
  Uden på selve pakken skal man huske at skrive navn og telefonnummer på modtager, samt hvor meget tørisen vejer samt sætte den relevante mærkater på (se ovenstående regler). Mærkaterne findes: Forskerparken: i kopirummet på hylden til venstre, bygning 2, og Biokæden: på Jørn Griis' kontor bygning 1130, 3. etage.
  Ved forsendelse med tøris til USA anbefales det at afsende pakken først på ugen (helst mandag, evt. tirsdag), da transittiden er 2-3 arbejdsdage.
 4. Forsendelsen lægges i 
  - Forskerparken: bygning 2, 1. etage, Vareindleveringen.
  - Biokæden: i vareindleveringsrummet nr. 311 (bygning 1130)

  En gul post-it seddel med "Damco" hæftes på forsendelsen.

Labels til tørisforsendeler (klik på billedet og print).

105797 / i31