Videokonference

Videokonference på ENG-lokationer

Skal du afholde en videokonference er dette muligt i en række lokaler på ENG’s lokationer. Nedenfor er en oversigt over hvilke lokaler, på hvilke lokationer, der er udstyret med videokonferenceudstyr:

 • Finlandsgade 22
  • Bygn. 5125, lokale 110
 • Foulum (udstyr er ikke ejet af ENG, men deles af alle AU-institutioner på stedet)
  • Bygn. 8810, lokale 3074
  • Bygn. 8814, lokale 3065
  • Bygn. 8814, lokale 3075
 • Navitas
  • Bygn. 3210, lokale 03.070
  • Bygn. 3210, lokale 901 (mobilt videolink, som kan bruges i alle mødelokaler på 3. og 4. etage på Navitas)

Opkald til og fra videolink-udstyr
AU har sin egen gatekeeper med adressen [bygningsnummer][lokalenummer]@video.au.dk. Dette er AU's hovednummer til videokonference og alle der skal ringe til AU udefra, skal bruge nummeret for at kontakte vores videokonference-system. Der skal herefter tastes det enkelte anlægs unikke ID. Vores videokonferenceudstyr er alle udstyret med et unikt ID i form af bygningsnr. + lokalenr.  

Det betyder at:

 • ringer du internt på AU, kan du nøjes med at ringe ”bygningsnr.+lokalenr.” eks. 5125110. Du vil herefter blive forbundet, hvis anlægget er tændt og ikke optaget.
 • ringer du eksternt fra AU, skal du anvende de oplysninger, som du har fået tilsendt. Det kan f.eks. være en IP-adresse: 109.105.113.228.
 • skal nogen udenfor AU ringe til dig, skal de ringe "[bygningsnummer][lokalenummer]@video.au.dk"

Mobilt videokonference-udstyr på Navitas

På Navitas er det muligt at låne et mobilt videolink til videokonferencer med folk både på og udenfor AU.

Ved reservation afhentes videolinket i lokale 04.220 og kan herefter benyttes i følgende lokaler på Navitas:

 • 00.117 (01.078)
 • 03.039
 • 03.068
 • 03.080
 • 04.040
 • 04.081

Med videolinket følger en vejledning, samt en oversigt over åbne netværksstik i de respektive lokaler. Det er vigtig at tilslutte videolinket et åbent stik, da afholdelse af videokonferencen ellers ikke er mulig.

Bemærk venligst, at det mobile videolink ikke må fjernes fra Navitas.


Reservation af mobilt videolink-udstyr

 • Åben kalenderen i Outlook
 • Vælg ”Åben kalender” i menulinjen
 • Søg på ”Mobilt videolink, Navitas, ENG”


Afhentning/aflevering
Det mobile videolink afhentes i lokale 04.220, hvor det ligeledes afleveres i pæn stand med oprullede ledninger.

110211 / i31