Ferie og fravær

Registrering af ferie og sygdom
Al ferie og fravær, herunder sygdom, skal registreres i instituttet.

Sygdom
Fravær grundet sygdom og lignende registreres ved at sende en e-mail til eng@au.dk. Ved sygdom skal du desuden sygemelde dig om morgenen på første sygedag til sekretariatet og nærmeste leder. Du skal huske at raskmelde dig igen til eng@au.dk, når du er tilbage på arbejde.

Standardferie
I starten af ferieåret standardregistreres alle medarbejderes optjente almindelige og særlige feriedage automatisk. Ønsker du at afholde ferie udenfor standardferien skal dette aftales med din nærmeste leder. Herefter skal du sende en e-mail til eng@au.dk indeholdende godkendelse af ændringen, samt en indikation af hvilke dage du ønsker ændret.
Bemærk: En ændring kan kun ske forud for registrerede dage.

 • 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31)
 • 1 uge i oktober (uge 42)
 • Dagene mellem jul og nytår
 • Resterende dage før påske

De fem særlige feriedage registres som ”standardferie” i uge 7.

Samtidighedsferie
Afholdelse af almindelige og særlige feriedage, optjent under reglerne for samtidighedsferie, følger reglerne beskrevet ovenfor. Dog skal tilføjes, at afholdelse af ferie udenfor standardferien skal godkendes af både nærmeste leder og sektionsleder. Begge godkendelser skal fremgå af mailen til eng@au.dk.

Ved fratrædelse skal alle almindelige feriedage være afholdt. Der kan forekomme tilfælde, hvor dette ikke er muligt, hvis der kun er registreret standardferie. I sådanne tilfælde skal medarbejderen planlægge de resterende dage og sende planen til eng@au.dk med godkendelse fra nærmeste leder og sektionsleder.

Omsorgsdage
Omsorgsdage skal være brugt inden kalenderårets udgang ellers bortfalder de.

Helligdage og fridage

 • Jul: 24., 25. og 26. december
 • Nytårsaften (31. december)
 • Nytårsdag (1. januar)
 • Torsdag og fredag før påske og mandag efter påske
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • Grundlovsdag (5. juni)

Adgang til bygninger, IT og kantiner i ferieperioder
I juli, uge 42, i julen og påsken samt på helligdage vil der være begrænset adgang til instituttets bygninger samt til IT-supporten og kantiner. Husk derfor altid at medbringe adgangskort, så du kan komme ind i bygningerne.

79624 / i31