Forskningsrelaterede redskaber

Nedenfor finder du informationer, retningslinjer og redskaber relateret til forskning, som du med fordel kan gøre brug af som medarbejder ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Aarhus Universitets Forskningsfond

AURAP

AURAP er en rapportfunktion, som giver projekthavere lettere adgang til økonomiske oplysninger omkring deres projekter.

Code of conduct

Kodekset skal sikre tillid og troværdighed i dansk forskning.

En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning kan ses på Uddannelse- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Eksterne midler - regler og procedurer

AU Økonomi har oprettet en hjemmeside, der samler information om regler og håndtering af eksterne midler på AU. Den indeholder følgende seks emner:

 • Hvilke typer af eksterne midler skal forvaltes af AU?
 • Lovgivning & Retningslinjer
 • Værd at vide om eksterne midler
 • EU-rammeprogrammer
 • Administration af eksterne midler
 • FAQ


Gå til hjemmesiden om eksterne midler på AU

Technology Transfer Office

Technology Transfer Office servicerer ansatte ved Aarhus Universitet og Region Midtjyllands hospitaler. På undersiderne herunder kan du finde information om, hvordan man indberetter en  opfindelse og får adgang til Inventor's Guide. Du kan læse om afdelingens adgang til proof of concept funding og finde links til de gældende love og regler på området

Du kan også læse information om forskellige typer samarbejdsaftaler inklusiv kliniske aftaler, EU konsortium aftaler, material transfer aftaler og fortrolighedsaftaler ved at bruge genvejene herunder.

Forskningsfonde

Researchfunding.net
Forskningsstøtteenheden har udviklet researchfunding.net, som er Danmarks største og mest avancerede online database over nationale og internationale bevillingsmuligheder til forskning. Databasen indeholder i dag omkring 600 fonde og bevillingsgivere, og antallet forventes øget betragteligt inden for de kommende år.


Research Professional
Research Professional er en ekstern fondsdatabase, som dækker et omfattende udsnit af nationale og internationale fonde og andre bevillingsgivere inden for alle fagområder. Databasen er et godt supplement til AUs egen fondsdatabase ResearchFunding.net.

Alle medarbejdere på AU har adgang til databasen. Når man opretter en personlig profil, er det muligt at downloade, gemme eller dele sine søgeresultater med andre på AU.

Ved spørgsmål eller demonstration af databasen er man velkommen til at kontakte Pernille Hamburger Grøngaard.

FI-lister
På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside findes der også lister over bevillingsgivere:

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet (AU) støtter forskerne og ledelserne på Aarhus Universitet (AU) gennem alle faser af eksternt finansierede projekter. Desuden bistår enheden AUs ledelse med aktiviteter, der udvikler, støtter og implementerer universitetets forskningsstrategi.

P-numre

Nedenfor kan du finde en oversigt over P-numrene for instituttets forskellige lokationer:

 • 1015079041 Blichers Allé 20 (Foulum)
 • 1018181424 Burrehøjvej 43 (Biogassen)
 • 1017878251 Edison, Finlandsgade 22
 • 1023410539 Finlandsgade 10
 • 1023410547 Finlandsgade 12
 • 1003402981 Gustav Wieds Vej 10 (Forskerparken)
 • 1018320459 Hangøvej 2
 • 1019331861 Navitas, Inge Lehmanns Gade 10
 • 1016397624 Ny Munkegade 116
 • 1024121212 Skejby Nordlandsvej 301
 • 1007674542 Åbogade 34
 • 1024202069 Åbogade 40

Projekthjemmesider

Du har mulighed for at få oprettet en hjemmeside i forbindelse med et forskningsprojekt. Bestiller du en hjemmeside via AU, så vil den blive oprettet i TYPO3 efter AU skabelon dvs. den følger standarden med venstremenu, skrifttyper osv. Du kan læse meget mere og bestille en hjemmeside på linket nedenfor.

ProMark

ProMark er et tidsregistreringssystem, som benyttes til at registrere timer på forskningsprojekter. Bemærk at ProMark skal åbnes i Explorer.

PURE

Alle medarbejdere ved Aarhus Universitet er forpligtet til at registrere alle forskningspublikationer i universitetets publikationsdatabase PURE. 

Når du inddaterer din forskningsproduktion i PURE bliver den vist på AUs hjemmesider – herunder din egen personlige hjemmeside. Den kan også søges frem via Find en forsker, og titler på publikationer og projekter kan ’googles’ af kollegaer, kommende og nuværende studerende og andre interesserede.

Registrering i PURE
Du registrerer dine publikationer og eventuelle aktiviteter ved at sende dem til ENG-sekretariatet på eng@au.dk, som så sørger for, at de bliver lagt ind på din profil i PURE.

Du kan læse mere om, hvilke publikationer der skal registreres ved at følge dette link.

ReAp

Når du udarbejder projektansøgninger, så er det vigtigt, at ansøgningerne registreres i Research Application systemet (ReAp). Det er dit ansvar at sørge for, at dine forskningsansøgninger bliver indtastet i systemet.

Husk fortsat at sende kopi af den endelige ansøgning til mailpostkassen Journalisering, ENG journal@eng.au.dk til journaliseringssystemet Captia.

Tekniske rapporter

Institut for Ingeniørvidenskab udgiver tekniske rapporter i fire publikationsserier, der dækker hvert af de fire forskningsområder.

Vejledning BFI

I efteråret 2014 blev en ny hjemmeside for den bibliometriske forskningsindikator (BFI) lanceret.

BFI-systemet gør det muligt at få et overblik over danske forskningsresultater, og giver mulighed for at alle kan stille forslag til, hvad der skal indgå på autoritetslisterne for serier og forlag.

BFI-hjemmesiden findes her: bfi.fi.dk 

Som almindelig bruger kan du bruge hjemmesiden til at:
• Stille forslag til autoritetslisterne
• Orientere dig i hvilke tidsskriftstitler og forlag, der er på autoritetslisterne
• Se det årlige BFI-resultat (BFI-point)

Som faggruppemedlem har du de samme rettigheder som en almindelig bruger, og du kan desuden bruge hjemmesiden til at:
• Deltage i faggruppens niveauinddeling
• Deltage i vurderingen af forslag til autoritetslisten for serier. 

Der er 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske forskningsindikator. Faggruppemedlemmerne udpeges af Danske Universiteter. Faggrupperne skal yde faglig rådgivning til ministeriets arbejde med BFI. Faggrupperne yder rådgivning inden for det respektive fagområde, som de er udpeget til at repræsentere, og fortrinsvis i forbindelse med udarbejdelsen af autoritetslisterne for serier og forlag. Faggrupperne skal understøtte god faglig videnskabelig praksis inden for feltet, og deltager i behandlingen af forslag til autoritetslisten ved at anvende deres forskningsfaglige baggrund.

Den bibliometriske forskningsindikator blev igangsat i 2009, og drives af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet med BFI er at afspejle universiteternes forskningsaktivitet, og dette gøres ved årligt at måle på antallet af forskningspublikationer. Målingen indgår i den performancebaserede model til fordeling af en mindre del af basismidlerne. BFI belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. Den skal tilgodese alle fagområder og deres forskellige publiceringstraditioner.

Support
Har du brug for support til at tilgå BFI-hjemmesiden, eller har du spørgsmål til den bibliometriske forskningsindikator kan du kontakte:

BFI-sekretariatet: bfi@fi.dk - eller spørg på dit lokale universitetsbibliotek.

Vil du vide mere om den bibliometriske forskningsindikator: www.ufm.dk/bfi