Bioteknologi og kemiteknologi

Finlandsgade 10-12

Til og fra Finlandsgade 10-12

Find vej

Finlandsgade 10
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5110

Find vej

Finlandsgade 12
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5112

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser på P-pladsen bag bygningen. Bemærk at porten låses kl. 16. Det er desuden muligt at parkere ved Storcenter Nord.

Cykler skal parkeres ved cykelparkering i gården.


Adgang til bygningerne

Adgang

Porten er åben hverdage fra kl. 7.50 - 16.00. Adgang til bygning 5110 sker gennem foyeren. Adgang til instituttets lokaler sker med nøglechip. Adgang til bygning 5112 sker med nøgle.

For eksterne er der opsat ringklokke i begge bygninger.

Nøgle og nøglechip

Nøglechip og nøgle bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør returneres nøgle og chip til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk

Print

Der er opstillet printer/scanner/kopimaskine i printerrummet i Finlandsgade 10 og 12.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Forplejning til møder og arrangementer på Finlandsgade 10 og 12 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe

Du kan finde kaffemaskinen til ansatte i køkkenet på Finlandsgade 12. Der er fri kaffe/te til medarbejdere.

Frugt

Medarbejdere, som er fast tilknyttet bygningerne, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet på Finlandsgade 12.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler til ansatte i skabene over for sofagruppen før køkkenet i Finlandsgade 12.

Post og kurer

Der er ikke post postomdeling og afhentning på adressen. Indgående post kommer til Finlandsgade 22, hvor også udgående post kan afleveres i receptionen lokale 100.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Finlandsgade 8.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i printerrummet. Der er sat sække op til formålet.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Foulum

Til og fra Foulum

Find vej

Blichers Allé 20
8830 Tjele
Bygning L30 og L38

Biogasanlægget
Burrehøjvej 43
8830 Tjele

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Adgang til bygningerne

Der kræves adgangskort til bygningerne. Kortet fås ved henvendelse i receptionen i Foulum på Blichers Allé 20.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften. Du finder mailadressen ved at søge på "#AU ØKOPLAN ST Betjent Foulum" i Outlook.


IT-support

IT-supporten i Foulum kan kontaktes på  support.lokationer.st.it@au.dk.

IT-medarbejderne har kontorer i kælderetagen i bygning C20.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer i Foulum skal bestilles hos kantinen i Foulum. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te

Der er gratis kaffe og te til medarbejdere.

Frugtordning

Medarbejdere, som er fast tilknyttet Foulum, kan hente et stykke frugt om dagen.


Kontorartikler, post, pap og arbejdstøj

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler på Biogasanlægget og i L30. Kontakt eng@au.dk, hvis der mangler noget.

Post

Post bringes og hentes en gang om dagen.

Pap

Pap afhentes af driften.

Arbejdstøj

Brugt arbejdstøj lægges i vaskesække, som afhentes en gang om ugen. Rent tøj kommer ligeledes en gang om ugen.  

Dørskilte

Dørskilte bestilles i receptionen.


Personaleforening og International Club

Skriv til Personaleforening.Foulum.kom@au.dk hvis du ønsker at blive medlem. Medlemskab koster 25 kr. pr. måned.

Medlemskabet giver adgang til at deltage i aktiviteter arrangeret af Foulum International Club, fitnessrum, massage og meget mere.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug. Vær klar over, hvem din sikkerhedsrepræsentant er.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk.

Gustav Wieds Vej

Til og fra Gustav Wieds Vej

Find vej

Gustav Wieds Vej 10
8000 Aarhus
Bygningsnummer 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3).

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningerne

Åbningstider

Bygning 3130-3135, 3140 og 3141: Dørene til disse bygninger er åbne alle hverdage fra kl. 06.30-16.00.

Bygning 3142: Dørene til bygningen er åbne alle hverdage fra 08.30-16.00.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler og adgangskort til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG2service.okoplan@au.dk.


IT-support

Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Aarhus Campus, Ny Munkegade 118, bygning 1521, lok. 310, 8000 Aarhus C.

Helpdesken kan kontaktes på tlf. 8715 4010 eller e-mail: aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Forplejning til møder og arrangementer på Gustav Wieds Vej skal bestilles hos Matematisk kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe og te

Der er fri kaffe og te til ansatte i køkkenet på 1 sal i pavillon 2, bygning 3141.

Frugt

Medarbejdere, som er fast tilknyttet Gustav Wieds Vej, kan tage et stykke frugt om dagen i tekøkkenet på 1. sal i bygning 3141


Kontorartikler og post

Kontorartikler

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokalet bag køkkenet i pavillon 2 på 1. etage.

Post

Du modtager og sender post i bygning 3131, 1. sal, hvor ENG har tre røde postbakker:

 1. ENG INTERN POST IND: Alle breve o.l. til ENG ansatte på Gustav Wieds Vej afhentes her.
 2. ENG INTERN POST UD:  Post, som skal sendes via intern post på AU, lægges her.
 3. ENG POSTDANMARK: Breve og pakker, som skal sendes via PostDanmark, lægges her.

Pakker afhentes i pakkerummet i fryseren, køleskabet eller på bordet i rum 1.03 bygning 3130.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i papirsækkene, som står på gangen.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Hangøvej

Til og fra Hangøvej

Find vej

Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Adgang til bygningen

Adgang

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte instituttet på eng@au.dk.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Jan Creutsberg er ansvarlig for bygningsdriften på Hangøvej.

Jan kan kontaktes på e-mail jankc@au.dk.


IT-support

Den nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk.

Print

Printer er opstillet i lokale 2.20. Det er muligt at printe/kopiere/scanne.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Forplejning til møder og arrangementer på Hangøvej 2 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken eller Matematisk kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/the

Der er en kaffeautomat for ansatte lokale Å238. Tebreve findes samme sted.

I forbindelse med møder kan ansatte hente termokander og krus i køkkenet. Termokanderne skal returneres efter mødet, tømte og rengjorte.

Frugt

Medarbejdere, der er fast tilknyttet Hangøvej 2, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet lokale Å238.


Kontorartikler, post og genbrugspapir

Kontorartikler

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte i lokale 2.20.

Post

Posten leveres til postbakker i Jan Creutzbergs kontor og fordeles dagligt af Emma Bonde Stanek i dueslagene, som findes i lokale 2.20. Udgående post kan lægges i postbakker i Jan Creutzbergs kontor.

Pakker leveres til bord ved indgangen ud mod gården.


Genbrugspapir

Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummet, lokale 2.20. Der er opsat et stativ til formålet.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i pappresseren i kælderen (ved Jans kontor).


Kontorer


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Åbogade 40

Til og fra Åbogade 40

Find vej

Åbogade 40
8200 Aarhus N
Bygning 5794

Vareindlevering
Katrinebjergvej 95
8200 Aarhus N

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.

Der er parkering i gården ved Åbogade 38/40 samt i gården ved Katrinebjergvej 95.


Adgang til bygningen

Adgang

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene og gitterporten med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte institutsekretariatet, e-mail eng@au.dk.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og adgangskort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

Den nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Åbogade 40 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te

Der er kaffe og te til ansatte i køkkenet i bygning 5794.

Frugt

Medarbejdere, der er fast tilknyttet Åbogade, kan tage et stykke frugt om dagen i køkkenet i bygning 5794.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

Du kan finde diverse kontorartikler for ansatte på reolen, som står på gangen i bygning 5366.

Post

Du kan vælge at få bragt post til Hangøvej 2, 8200 Aarhus N. Alternativt kan du vælge at få din post og dine pakker sendt til ADA-bygningen (bygning 5342, rum 114), hvor instituttet har et dueslag.

Adressen er:
Department of Engineering
ADA, Building 5342
Aabogade 34
8200 Aarhus N

Større leverancer/pakker skal leveres til Institut for Ingeniørvidenskab, Katrinebjergvej 95, 8200 Aarhus N.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Papaffald deponeres i papcontaineren på parkeringspladsen bag ved bygningen mod Katrinebjergvej 95.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk