Elektro- og computerteknologi

Finlandsgade 22

Til og fra Finlandsgade 22

Find vej

Finlandsgade 22
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5125

Oversigtskort

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering af bil og cykler

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Det er desuden muligt at parkere på Føtex´ parkeringsplads, Helsingforsgade.  Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning. Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.


Cykler parkeres ved cykelparkering i gården bag Edison og Shannon.


Adgang til bygningerne

Adgang

Hovedindgangene til bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte institutsekretariatet, eng@au.dk.

Nøgle og adgangskort

Nøgler og nøglekort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk

Print

Der er opstillet 5 HP A4 farveprintere i Edison bygningen. Derudover er der et antal Xerox maskiner, der kan kopiere/printe/scanne.


Kantine, kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Finlandsgade 22 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te

Der er fri kaffe og te til ENG-medarbejdere. Du finder kaffemaskinen i lokale 207. Tebreve findes samme sted eller kan hentes i receptionen.

Der er kaffe- og tekander i lokale 207, som kan bruges til møder. Krus kan hentes i køkkenerne. Termokanderne skal stilles tilbage efter mødet, tømte og rengjorte.

Frugt

Medarbejdere, som er fast tilknyttet Katrinebjerg, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i Edison ved køkkenet ud for lokale 201B.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler til ansatte i receptionsområdet, lokale 104.

Post og kurer

Der er opsat dueslag i Edison lokale 207 til de ansatte, som er fast tilknyttet Katrinebjerg. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte.

Post håndteres og fordeles dagligt af Emma Bonde Stanek.

Bogindbinding

Der er opsat et arbejdsbord i lokale 127, hvor studerende kan indbinde deres projekter. Her står også hullemaskine og indbindingsmaskine.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Der er følgende muligheder:

 • Pap smides i papcontaineren nederst til højre på parkeringspladsen.
 • Små mænger pap til genbrug kan smides i sækkene til genbrugspapir, der er opstillet i lokale 207.
 • Ved meget store mængder pap kan det samles uden for lokalet. Du skal herefter sende en mail til  Emma Bonde Stanek, ebs@ase.au.dk med besked om, at du gerne vil have pappet fjernet.

Genbrugspapir

Du skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i kopirummene 207. Der er sat sække op til formålet.


Affald

Genbrugspapir

Medarbejdere skal selv tømme bakken med papir til genanvendelse i kopirummene 207. Der er sat sække op til formålet.

Skraldespande i kontorer

Medarbejdere skal selv tømme affaldsspande fra kontorerne. Der er opstillet affaldsstativer med sorte sække til restaffald i hver ende af gangen.


Kontorer

Belysning i lokaler

Du kan hente brugervejledning til styring af belysning i lokalerne.

Solafskærmning

Vejledning til betjening af solafskærmning kan hentes her både i en dansk og engelsk version.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Skejby Nordlandsvej

Til og fra Skejby Nordlandsvej

Find vej

Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 2330

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til eng@au.dk.


IT-support

Nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på  sup.lok.st.it@au.dk.


Kantine

Kantine og forplejning

Forplejning til møder og arrangementer i Skejby skal bestilles hos Matematisk kantine eller Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.


Kontorartikler

Kontorartikler findes for enden ad gangen ved siden af printeren.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Åbogade 34

Til og fra Åbogade

Find vej

Åbogade 34
Katrinebjerg
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5341

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering af bil og cykler

De fleste parkeringspladser på AU kræver en parkeringstilladelse. Det er desuden muligt at parkere på Føtex´ parkeringsplads, Helsingforsgade.  Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning. Du kan ligeledes oprette parkeringstilladelser til dine gæster.

Cykelstativer

Cykler parkeres i cykelstativerne uden for bygningen eller i gården bag Edison og Shannon.


Adgang til bygningen

Nøgle og adgangskort

Nøgler og nøglekort bestilles hos og udleveres af institutsekretariatet, eng@au.dk.

Ved ansættelsens ophør afleveres nøgler til institutsekretariatet.


Bygningsdrift

Ved normale opgaver (affald, tekniske installationer, rengøring eller lign.) sendes en e-mail til driften på STBYG3service.okoplan@au.dk.


IT-support

IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.


Kantine, Kaffe/te og frugt

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Åbogade 34 skal bestilles hos Jespers Torvekøkken. Se mere under Forplejning og kantiner.

Kaffe/te

I køkkenet findes fri kaffe og te for ENG-medarbejdere.

Frugt

Medarbejdere, som er fast tilknyttet Turing-bygningen i Åbogade, kan hente et stykke frugt om dagen. Frugten findes i køkkenet.


Kontorartikler, post og pap

 

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler til ansatte i receptionsområdet på Finlandsgade 22, lokale 104. Der er også et mindre udvalg i lokale 018 i Turing 0.

Post og kurer

Der er opsat dueslag i Edison lokale 207 til de ansatte, som er fast tilknyttet Katrinebjerg. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Post håndteres og fordeles dagligt på Finlandsgade 22 af Emma Bonde Stanek.

Alternativt kan du vælge at få din post og dine pakker sendt til ADA-bygningen (bygning 5342, rum 114), hvor instituttet har et dueslag.

Adressen er:
Department of Engineering
Turing, building 5341
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Større leverancer/pakker skal leveres til Institut for Ingeniørvidenskab, Turing 0, Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk