Ressourcer

Som medarbejder ved Institut for Ingeniørvidenskab kan du reservere/låne forskellige ressourcer som for eksempel projektorer, BroBizz og biler. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du låner/reserverer/bruger de forskellige ressourcer på instituttet.

Biler

Institut for Ingeniørvidenskab råder over seks biler, der som udgangspunkt kun må benyttes af instituttets medarbejdere, der foretager kørsel i universitetets tjeneste. Instituttet kan dog tillade, at studerende, der har brug for at anvende en bil i forbindelse med studierelaterede aktiviteter såsom indsamling af materiale til et speciale eller som medhjælp ved forskningsprojekter, kan få en kørselstilladelse.

Tjenestebiler må under ingen omstændigheder anvendes til privat kørsel eller transport af privatpersoner.

BroBizz

Instituttet har to BroBizzer på Finlandsgade 22, som medarbejdere ved instituttet har mulighed for at låne. Udlån af disse sker ved henvendelse til Ann Høgh Mikkelsen. Derudover ligger der en BroBizz i alle instituttets tjenestebiler.

Når du låner/bruger en af instituttets BroBizzer, skal du sende en e-mail til sekretariatet på eng@au.dk med følgende information:

 • dit fulde navn
 • hvornår du har brugt BroBizzen
 • projekt- og aktivitetsnr. til afregning

De to udlåns-BroBizzer skal afleveres hurtigst muligt, når du kommer tilbage fra din tur.

Lokalereservation

Reservation af mødelokaler

Reservation af mødelokaler foregår ved at

 • åbne kalenderen i Outlook
 • Vælg "Åben kalender" i menulinjen
 • søg på det relevante bygningsnummer eller navn

Herefter kommer der en liste frem over de mødelokaler, der er i den valgte bygning.

Bygningsnumre:

 • Edison = 5125
 • Foulum = 8210-L30 eller 8212-L32 eller 8814 (hovedbygningen)
 • Gustav Wieds Vej = 3140 (pavillon 1), 3141 (pavillon 2) og 3142 (pavillon 3)
 • Hangøvej = 5250
 • Navitas = 3210
 • Åbogade 34 (Turing) = 5341
 • Åbogade 40 = 5794
 • Kantineområdet i bygning 3141 = 3141-120 Frokoststue (skriv rekvirentens navn, mobilnr. og formål). Lokalet er ikke reserveret, før du har modtaget en bekræftelse fra Dorte Abildskov.

Reservation af undervisningslokaler

Reservation og fordeling af undervisningslokaler på Finlandsgade 22, Hangøvej og Navitas håndteres af Studieservice. Skal du bruge et undervisningslokale, så skal du sende en e-mail til UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk.

Du kan eventuelt tjekke, om undervisningslokalet er ledigt, inden du sender en e-mail til lokalebooking.

Projektor

Det er muligt at låne projektorer, der egner sig til almindelig fremvisning. Projektorer kan lånes af medarbejdere og studerende til arbejde af studiemæssig relevans.

Bemærk venligst at projektoren ikke må fjernes fra instituttet.

Udlån til medarbejdere

Navitas: Reserveres via Outlook og afhentes i lokale 04.220 på Navitas.

Katrinebjerg: Reserveres via Outlook og udleveres i lokale 100.

Udlån til studerende

Studerende skal reservere projektoren via en underviser, som kan booke via Outlook.

Booking af projektorer via Outlook

 • Åben kalenderen i Outlook
 • Vælg "Åben kalender" i menulinjen
 • Søg på den relevante projektor

Gustav Wieds vej:

 • Projektor, Gustav Wieds Vej, ENG

Hangøvej:

 • Projektor, Hangøvej, ENG

Katrinebjerg:

 • Projektor, Nygaard, NEC no 4-5
 • Projektor, Katrinebjerg, DSR nr 1

Navitas:

 • Projektor, Navitas ENG 1 (god til lokaler med stort lysindfald)
 • Projektor, Navitas ENG 2

Afhentning og aflevering af projektorer

 • Projektorer tilknyttet Navitas afhentes og afleveres i postrummet på Navitas lokale 04.220.
 • Projektorer tilknyttet Katrinebjerg afhentes og afleveres hos Ann Høgh Mikkelsen (ahm@ase.au.dk) i lokale 100 på Finlandsgade 22.
 • Projektor på Hangøvej afhentes og afleveres i lokale 220A.
 • Projektor på Gustav Wieds Vej afhentes og afleveres i depotrummet i lokale 2.15.

Projektorer skal afleveres umiddelbart efter brug.

Vejledning til projektorer

Videokonferenceudstyr

Skal du afholde en videokonference er dette muligt i en række lokaler på ENG’s lokationer. Nedenfor er en oversigt over hvilke lokaler, på hvilke lokationer, der er udstyret med videokonferenceudstyr:

 

Finlandsgade 22

 • Bygn. 5125, lokale 110

Foulum

(udstyr er ikke ejet af ENG, men deles af alle AU-institutioner på stedet)

 • Bygn. 8810, lokale 3074
 • Bygn. 8814, lokale 3065
 • Bygn. 8814, lokale 3075

Navitas

 • Bygn. 3210, lokale 03.070
 • Bygn. 3210, lokale 901 (mobilt videolink, som kan bruges i alle mødelokaler på 3. og 4. etage på Navitas)

På Navitas er det også muligt at låne mobilt videokonference-udstyr, som kan benyttes i alle mødelokaler på Navitas.